Produktutveckling

Hur utvecklar man en produkt i enighet med nya tekniker och produktionssätt och hur behåller produkten sitt värde?

Den som slutar utveckla sina produkter kommer förr eller senare att upptäcka att kunderna har försvunnit. Människors beteenden förändras i en allt snabbare takt. Den som igår köpte en telefon för att ringa köper idag en smartphone för att göra många andra saker. Den som förr valde att utveckla en parkeringsautomat, kan idag behöva en hel molntjänst. För att befästa och behålla din position på marknaden räcker det inte längre att skapa världens bästa produkt. Du måste hela tiden utveckla ditt erbjudande.

Gå till

Kontaktperson

Martin Linderson har full koll på Produktutveckling

Hör gärna av dig till honom för att diskutera dina utmaningar eller bolla dina idéer!

Från idé till färdig produkt

Framgångsrik produktutveckling ser till hela resan, från idé till färdig produkt, marknadsföring och försäljning. För att behålla lönsamheten gäller det också att löpande förbättra ekonomin i produktionen genom att tillverka smartare och använda mer intelligenta system.

Livstiden för de flesta produkter blir också allt kortare. Nya komponenter, system och produktionssätt utvecklas löpande och för att behålla marknadsandelar måste du agera allt snabbare.

Produktutveckling handlar om att utveckla produkter som möter marknadens förväntningar och genererar affärer för företaget. Oavsett om du vill förbättra en enskild produkt, utveckla ett nytt sortiment eller etablera en helt ny verksamhetsgren börjar resan i en idé. Innan produkten når marknaden krävs ofta både förstudier och analyser innan konstruktionen och utvecklingen kan börja.

Berotec kan produktutveckling

Berotec hjälper dig utveckla dina processer, metoder och verktyg för en effektivare produktutveckling. Våra konsulter har vad som krävs för att stötta dig under hela produktutvecklingsprocessen, från idé och projektledning till design, konstruktion och färdig produkt. Vi har kunskapen och erfarenheten som hjälper dig se helheter, möjligheter och lösningar.

Våra konsulter är specialiserad inom bland annat analog och digital elektronikkonstruktion, mekanikkonstruktion, teknisk beräkning, mjukvara, test och verifiering. Vi vet vilka metoder och tekniker som låter dig utveckla produkter på bästa och mest effektiva sätt. Vi kan också ta fram underlag för var produktionen ska utföras, med vilken teknik, komponenter och material. Under uppdraget jobbar vi med att överföra konsultens kompetens till dig, så att du kan jobba vidare även efter slutfört uppdrag.

Vad vi kan

Här intill kan du läsa mer om några av våra expertområden inom Produktutveckling

Vi har också experter inom:
Design for Manufacturing, Beräkning & analys, Elektronik, Mjukvara, Inbyggda System, Materialteknik, QA, SCRUM, Configuration Management, och Regulatory Affairs.

Mekanik

Mekanik är allt du tar på. Mekanik är en översättning av kundkrav och önskemål till något fysiskt. Mekanik kan vara ett komplicerat urverk eller en enkel plastkopp. Mekanik är framförallt funktion men även ergonomi och design. Mekanisten skapar de underlag...

Läs mer

Elektronik

Elektronik är delen av el-läran där (oftast) små spänningar och strömmar används. Området är väldigt brett och tangerar väldigt många funktioner i det dagliga livet genom hela livet. Få områden har uppvisat sådan extrem utveckling vad gäller pris/prestanda och det...

Läs mer

Testning

Testning är en process för att säkerställa att en produkt eller system uppfyller krav på funktionalitet och prestanda, och fungerar som det är tänkt. Det är en aktivitet som börjar tidigt i utvecklingsfasen och görs med ambitionen att hitta fel.

Läs mer

FPGA

FPGA kan beskrivas som programmerbar elektronik. Den totala parallellismen hos en FPGA kommer bäst till sin rätt i mycket krävande applikationer. T.ex inom telekom, bildbehandling, hyperscale datacenter, high frequency trading eller för ASIC prototyping. Andra tillämpningar är som SoC (System...

Läs mer

Projektledning

Projektledning är i grunden ett sätt att leverera rätt produkt i rätt tid och till rätt kvalitet. Vad som är ”rätt” kräver ett stort mått av lyhördhet av projektledaren genom hela processen. Metodiken genom projektet är inkrementell i sin natur,...

Läs mer

Augmented Reality

Augmented Reality (AR) eller Förstärkt verklighet, är en teknik som ger starkare uppfattning av verkligheten med hjälp av datorgenererade sinnesintryck. Det handlar om realtidsbilder som överlagras med en form av animering eller information. Till skillnad från Virtual Reality (VR), så...

Läs mer

Kontakt

Välkommen till Berotec.
Som klient, konsult eller vän

Nyhetsbrev

Prenumerera för att få koll på det senaste från oss på Berotec.

Våra kontor

Berotec
Experter inom teknik, IT och ledarskap

Göteborg
Ny adress kommer under hösten 2018.
Hitta oss
Karlstad
Kungsgatan 6
652 24 Karlstad
Hitta oss
Linköping
Box 1049
581 10 Linköping
Hitta oss
Stockholm
Karlbergs Strand 4

171 73 Solna
Hitta oss
Uppsala
Slottet, Ingång D
752 37 Uppsala
Hitta oss
Västerås
Trefasgatan 4
721 30 Västerås
Hitta oss
Örebro
Stenbackevägen 6
702 25 Örebro
Hitta oss
Resurser
Fjällgatan 22
116 28 Stockholm
Karta
Hitta oss