Erbjudanden

Våra erbjudanden stärker dig, och oss

Våra erbjudanden stärker varandra och hjälper kunderna att få en större bredd av oss. Ända från starten år 2000 har vi utvecklat Berotec® classic – där erbjuder vi seniora, egenföretagande konsulter. I Berotec® accelerate har konsulterna inte lika lång erfarenhet men delar servicegrad och värderingar med kollegorna i Berotec® classic. Gemensamt för erbjudandena är att alla konsulter rör sig i ingenjörssfären och utgör grunden i vårt kompetenshus.

Gå till

Berotec® classic

Vårt koncept för erfarna ingenjörer

Berotec® classics verksamhet har varit en nyckel i ingenjörssverige i mer än 20 år. Våra konsulter är drivna, egenföretagare och älskar att hjälpa till. Målet är alltid att kunden utvecklas och lär sig under projektet för att i slutändan ha ärvt konsultens kunskaper så att de kan arbeta vidare på egen hand.

Mer om Berotec® classic hittar du här

Berotec® accelerate

Ingenjörer med kortare erfarenhet av konsultyrket

Berotecs kunder har länge efterfrågat teknikkonsulter med kortare erfarenhet än vad som tidigare ingått i tjänsteutbudet. Genom Berotec® accelerate har vi säkerställt denna leveranskapacitet. Målet med satsningen är att accelerera nya konsulters kompetensutveckling inom teknikkunnandet parallellt med att konsulterna utvecklar sitt konsultmannaskap – förmågor som är avgörande byggstenar i framtidens kvalificerade konsulttjänster. Konsulterna i Berotec® accelerate jobbar ofta nära de mer seniora egenföretagande kollegorna i Berotec® classic, något som ger kunderna stort extra värde.

Mer om Berotec® accelerate hittar du här

Berotec® classics konsulter

På Berotec® classic samlas kompetens och lång erfarenhet från ingenjörssfären. Tillsammans utvecklar vi morgondagens affärer, både våra egna och kundernas.

Se våra konsulter här

Tjänster i Berotec® classic

Berotec® classics konsulter jobbar inom 4 huvudområden:
produktutveckling, systemutveckling, produktionseffektivisering & verksamhetsutveckling.

Läs mer om tjänsterna här!

Kontakt

Välkommen att kontakta Berotec
Som blivande konsult, entreprenör eller kund

Nyfiken på en framtid hos oss? Kolla in vår karriärsida!

VÅR KARRIÄRSIDA

0771-44 11 11 info@berotec.se

Våra kontor

Göteborg
Grönsakstorget
411 17 Göteborg
Hitta oss
Linköping
Gjuterigatan 5
582 73 Linköping
Hitta oss
Stockholm
Karlbergs Strand 4

171 73 Solna
Hitta oss
Uppsala
Kungsängsgatan 14
753 22 Uppsala
Hitta oss
Västerås
Port Anders gata 9
722 12 Västerås
Hitta oss
Affärsstödet
Karlsbergs strand 4
171 73 Solna
Hitta oss
ACTON – part of Berotec
Kungsängsgatan 14
753 22 Uppsala
Hitta oss
Nxt station - part of Berotec
Teknikringen 9
583 30 Linköping
Hitta oss