GDPR

Din personliga integritet

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar om din integritet finns det här information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Denna policy gäller för användare som besöker och/eller kontaktar oss på Berotec AB och även här på vår site, www.berotec.se. Den gäller också dig som är kund och/eller potentiell kund/konsult. Längre ner ser du vilka personuppgifter vi som personuppgiftsansvarig hanterar om dig beroende på vilken relation du har till Berotec.

Uppfyller lagar och regler för personlig integritet

GDPR på Berotec

Självklart lever all vår personuppgiftsbehandling upp till de lagar och regler som gäller för personlig integritet, vilket bland annat innebär att vi inte behandlar fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt och att alla uppgifter om dig raderas när de inte längre behövs eller när du begär detta. Som huvudregel ska informationen raderas när du upphör att vara kund till oss eller konsult hos oss. Om ni samtycker kan informationen sparas för att skicka ut nyhetsbrev eller information. Informationen raderas när ni väljer att avsluta prenumerationen.

Vilka uppgifter vi sparar om dig

Befintliga kunder: Namn, kontaktuppgifter (e-post, adress, telefonnummer), faktureringsuppgifter

Befintliga konsulter: Namn, kontaktuppgifter (e-post, adress, telefonnummer), CV, faktureringsuppgifter och foto

Potentiella kunder: Namn, kontaktuppgifter (e-post, adress, telefonnummer)

Potentiella konsulter: Namn, kontaktuppgifter (e-post, adress, telefonnummer) och CV

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Berotec ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund/konsult/leverantör eftersom vi har ett avtal med dig. För att kunna marknadsföra våra uppdragsgivare och förmedla våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter.

 Vi behandlar även uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss. Vi använder din information för att kunna kontakta dig, för att skicka information och nyhetsbrev till dig. Vi skickar information till dig med stöd av en intresseavvägning och Berotecs berättigade intresse är att upprätthålla en affärsmässig relation med dig som kund/konsult/leverantör. Detta för att kunna kommunicera med dig i din yrkesroll rörande information som vi tror kan vara av intresse för dig.

Om du istället för ovan angivna ändamål har lämnat ditt samtycke för vår behandling av dina personuppgifter gällande kommunikation av information samt marknadsföring, behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Berotec kan även vara skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter, exempelvis för att följa bokföringslagstiftning.

Så samlar vi in dina personuppgifter

Berotec samlar in dina personuppgifter när du exempelvis blir kund/konsult/leverantör till eller hos oss, när du kontaktar oss eller när du anmäler dig till att få information från oss såsom nyhetsbrev eller annan kommunikation eller marknadsföring.

Så länge behandlar vi dina personuppgifter

Uppgifter om dig som befintlig kund eller konsult behandlar vi så länge som vi har en affärsrelation till dig. För befintliga och potentiella konsulter behöver vi behandla dina personuppgifter efter att du deltagit i en rekryteringsprocess för att tillvarata våra rättigheter enligt diskrimineringslagen. Vi sparar därför dina uppgifter rörande rekryteringen i två år efter ansökningsförfarandets slut.

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av samtycke, t.ex. för kommunikationsändamål, pågår behandlingen tills du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan. För att återkalla ditt samtycke till våra nyhetsbrev går det även bra, utöver de vanliga kontaktuppgifterna, att använda dig av länken som finns i nyhetsbrevet.

Uppgifter som rör bokföring behandlar vi så länge som vi är skyldiga enligt lag, dvs. i sju år.

Vår informationssäkerhet och överföring till tredje land

Berotec vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, till exempel använder vi oss av brandväggar och intrångsskydd. Vi och våra underbiträden behandlar informationen inom EU/EES. Bokföringsdata sparas i Sverige eller i, av Skatteverket, godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till tredje part. Dessutom arbetar vi med behörighetsstyrning vilket innebär att personuppgifter inte är åtkomliga för fler av våra medarbetare än vad som är nödvändigt för att varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete. Slutligen ställer vi minst lika höga krav på de leverantörer som behandlar personuppgifter åt oss.

Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du som registrerad vissa rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter.

Dessa är:

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
  • Du har rätt att bli raderad under de förutsättningar som anges av Integritetsskyddsmyndigheten, t.ex. om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in eller om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t.ex. bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
  • Du har rätt till dataportabilitet, dvs. rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen
  • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling, t.ex. att du kan invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål.
  • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, över behandlingar som utförs av oss.

Vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Berotec AB, org.nr. 556608-6822, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritets- och personuppgiftspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Om du vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på Berotec AB:

Postadress: Karlbergs strand 4, 171 73 Solna
Telefon: 0771-44 11 11
E-post: info@berotec.se

Du kan även läsa mer om dina rättigheter och annan allmän information om personuppgiftsbehandling på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: https://www.imy.se/

Uppdatering av policyn

Denna integritets- och personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras. Senaste versionen av policyn finns tillgänglig på vår hemsida: http://www.berotec.se/gdpr

Denna integritets- och personuppgiftspolicy fastställdes av styrelsen i Berotec AB den 15 juni 2020.

Kontakt

Välkommen att kontakta Berotec
Som blivande konsult, entreprenör eller kund

Nyfiken på en framtid hos oss? Kolla in vår karriärsida!

VÅR KARRIÄRSIDA

0771-44 11 11 info@berotec.se

Våra kontor

Göteborg
Entreprenörsstråket 10 (GoCo)
431 53 Mölndal
Hitta oss
Linköping
Gjuterigatan 5
582 73 Linköping
Hitta oss
Stockholm
Karlbergs Strand 4

171 73 Solna
Hitta oss
Uppsala
Kungsängsgatan 14
753 22 Uppsala
Hitta oss
Västerås
Port Anders gata 9
722 12 Västerås
Hitta oss
Affärsstödet
Karlsbergs strand 4
171 73 Solna
Hitta oss
ACTON – part of Berotec
Kungsängsgatan 14
753 22 Uppsala
Hitta oss
Nxt station - part of Berotec
Teknikringen 9
583 30 Linköping
Hitta oss
Smiðr – part of Berotec
Floragatan 4
114 31 Stockholm
Hitta oss