GDPR

Din personliga integritet

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar din integritet finns det här information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Denna policy gäller för användare som besöker och/eller kontaktar oss på Berotec AB och även här på vår site, www.berotec.se. Den gäller också dig som är kund och/eller potentiell kund/konsult.

Längre ner ser du vilka personuppgifter vi hanterar om dig beroende på vilken relation du har till Berotec.

Uppfyller lagar och regler för personlig integritet

GDPR på Berotec

Självklart lever all vår personuppgiftsbehandling upp till de lagar och regler som gäller för personlig integritet, vilket bland annat innebär att vi inte behandlar fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt och att alla uppgifter om dig raderas när de inte längre behövs eller när du begär detta.

Uppgifter sparas så länge* ni är kunder eller önskar ha kontakt med oss.

När ni upphör att vara kund till oss eller konsult hos oss ska informationen raderas. Om ni samtycker kan informationen sparas för att skicka ut nyhetsbrev eller information. Informationen raderas när ni väljer att avsluta prenumeration.

Vilka uppgifter vi sparar om dig

Befintliga* kunder:
Namn, kontaktuppgifter (e-post, adress, telefonnummer), faktureringsuppgifter

Befintliga* konsulter:
Namn, kontaktuppgifter (e-post, adress, telefonnummer), CV, faktureringsuppgifter och foto

Potentiella kunder:
Namn, kontaktuppgifter (e-post, adress, telefonnummer)

Potentiella konsulter:
Namn, kontaktuppgifter (e-post, adress, telefonnummer) och CV

*Uppgifter för befintliga kunder och konsulter sparas även en tid efter att vårt samarbete avslutats. Faktureringsuppgifter sparas så länge bokföringslagen kräver det.

Varför vi samlar in personuppgifter

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Berotec AB ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund/konsult/leverantör men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

Vi använder informationen för att kunna kontakta dig, för att skicka information och nyhetsbrev till dig.

Vår informationssäkerhet

Berotec vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, till exempel brandväggar och intrångsskydd. Vi och våra underbiträden sparar informationen inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

Dessutom arbetar vi med behörighetsstyrning vilket innebär att personuppgifter inte är åtkomliga för fler av våra medarbetare än vad som är nödvändigt för att varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete. Slutligen ställer vi minst lika höga krav på de leverantörer som behandlar personuppgifter åt oss.

Dina rättigheter (läs mer på: https://www.datainspektionen.se/)

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
  • Du har rätt att bli raderad under de förutsättningar som anges av Datainspektionen, tex om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in eller om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket (se mer på datainspektionens hemsida) Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
  • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade)
  • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen
  • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling
  • Du har rätt att framföra klagomål till Datainspektionen över behandlingar som utförs av oss.

Har du frågor om hur vi hanterar dina uppgifter, kontakta oss på: info@berotec.se

Kontakt

Välkommen till Berotec.
Som klient, konsult eller vän

Nyhetsbrev

Prenumerera för att få koll på det senaste från oss på Berotec.

Våra kontor

Berotec
Experter inom teknik, IT och ledarskap

Göteborg
Ny adress kommer under hösten 2018.
Hitta oss
Karlstad
Kungsgatan 6
652 24 Karlstad
Hitta oss
Linköping
Box 1049
581 10 Linköping
Hitta oss
Stockholm
Karlbergs Strand 4

171 73 Solna
Hitta oss
Uppsala
Slottet, Ingång D
752 37 Uppsala
Hitta oss
Västerås
Trefasgatan 4
721 30 Västerås
Hitta oss
Örebro
Stenbackevägen 6
702 25 Örebro
Hitta oss
Resurser
Fjällgatan 22
116 28 Stockholm
Karta
Hitta oss