Case

Produktutveckling på No Picnic

Problembeskrivning

No Picnic är en global designbyrå baserad i Stockholm. För sin kund hade de tagit fram ett designkoncept på en ny konsumentprodukt. För att ta hela projektet i mål behövde de sen en prototyp som tog hänsyn till de begränsningar en framtida massproducerad artikel skulle utsättas för. Den plasttekniska kompetens som behövdes för detta låg utanför No Picnics eget kompetensområde.

Lösning

För att få snabb experthjälp valde man att ta in en mekanikkonstrukör på konsultbasis från Berotec. Frågan var om konsulten skulle ha en rådgivande roll eller faktiskt utföra själva uppdraget. Valet föll på Per Källberg, som tog hela produktutvecklingsuppdraget på deltid, under ca 6 veckor.

Kunden hade sedan tidigare gjort en consumer study för att få en uppfattning om önskemål vad gällde utseende på produkten. Resultatet applicerade Per i sitt CAD-arbete. Två versioner skickades sedan till en prototypleverantör som skapade prototyperna i tre olika additiva tillverkningstekniker (SLS, SLA & HP Jet Fusion). Per med teamet på No Picnic utvärderade sedan vilken teknik som fungerade bäst på produkten. Resultatet blev en mix av två tekniker som gav rätt styvhet och med låg stick-slip.

”En viktig faktor för att hela projektet blivit så lyckat är att No Picnic hörde av sig i tid. Samarbetet med designteamet har också fungerat väldigt smidigt och vi har haft stort förtroende för varandra. Jag hann göra flera digitala iterationer samt tre prototypserier i nära samarbete med teamet. Dialogen var tät och jag fick kontinuerligt snabb feedback på mitt arbete. Jag tror även det var viktigt att de andra som jobbade med designen kände att de kunde vara med och påverka och se arbetet växa fram. För mig var det väldigt kul att möta kunden på ett annat sätt än i mina längre uppdrag.” berättar Per om gigget.

Resultat

Båda prototyperna har nu presenterats. Både Slutkund och No Picnic är mycket nöjda med bägge två. Nu går produkterna vidare i kundens konsumenttestning för att senare under året tas i tillverkning. Det riskområde slutkunden tidigare identifierade som även var skälet till produktutvecklingen, kommer nu täppas igen redan innan problem uppstår.

”Per var väldigt snabb på att sätta sig in i situationen. Det är tydligt att han har hög teknisk kompetens och att han samtidigt förstår vikten av att skapa en design som är smidig och attraktiv för användaren. Tack vare att Per också är så lyhörd kunde vi hålla ett högt tempo genom hela utvecklingsprocessen. Att ha Per i projektet har varit kul för oss allihop, han är en trevlig person som kom in i teamet på ett mycket bra sätt” berättar Gunilla Lyth som varit projektledare i projektet.

 

Mer om hur vi jobbar med produktutveckling! 

Mer om Per!

Läs om våra andra case

Läkemedelsanpassad engångsseparator i plast för Alfa Laval

Problembeskrivning hos Alfa Laval En av Alfa Lavals huvudprodukter är separatorn som separerar vätska bestående av fler än…Läs mer

CFD-simuleringar ger stort värde för Jämtkraft

Utmaning och problembeskrivning En dammanläggnings avbördningsförmåga, förmågan att säkert släppa vatten förbi anläggningen, är en mycket viktig del…Läs mer