Case

Ha en superdator på ditt arbetsbord

Problem och utmaningar

Har du upplevt en frustration av att inte kunna leverera resultat i en tillfredställande takt? Känslan av att simuleringsresultaten dröjer till en sådan grad att uppdragsgivaren tappar intresse. Anledningen kan vara att din arbetsstation inte är tillräckligt kraftfull eller att företagets beräkningsresurser är underdimensionerade i förhållande till de behov som finns i företaget.

Lösningen blir vanligtvis att man gör olika enkla och snabba lösningar som accelererar beräkningen, men minskar noggrannheten i resultaten. Snabbt hamnar man i en situation där valet blir att leverera snabba effektiva analyser med stor osäkerhet, eller tillförlitliga analyser långt ifrån den takt som matchar företagets produktutvecklingsarbete.

Lösning

I takt med att industrin går mot att digitalisera sin produktutveckling har detta problem fångats upp av både företag och politiker. En hel del nya center har byggts för att erbjuda datorkraft via molnet och nu planeras enorma investeringar de närmaste 5-10 åren för att bygga ut kapaciteten av datorkraft.

Berotec har påbörjat ett samarbete med KTH’s superdatorsystem och kan nu erbjuda CFD-simuleringar med “obegränsad” beräkningskraft.

Resultat

Genom superdatorkraften öppnas möjligheten för att erbjuda både effektiva och noggranna simuleringar. Allt som behövs är en laptop och en bra internetuppkoppling. I princip finns nu möjligheten att anlita en konsult som bär med sig kraften av en superdator och som kan sitta vid sidan av ditt arbetsbord.

Inte nog med att varje beräkning går snabbare, med ett superkluster finns även möjligheten att göra många analyser parallellt, vilket kan få ned analystiden radikalt. Det ökar sannolikheten för att öka förståelsen av systemet och kunna identifiera mönster m.m. På så sätt kan man få en design med önskad prestanda.

Simuleringar kan då matcha takten i produktutvecklingen eller korta utredningstiden och man kan minimera dyra stopp i produktionen. Dessutom möjliggör detta till att simulera fler driftfall än bara referensdriftfallet, vilket ökar möjligheten att säkerställa en robust design.

Företag behöver inte längre fundera på att investera i hårdvara längre. I gig-ekonomin ligger det väldigt nära till hands att beställa ett beräknings-gig, som skulle kräva miljoner i investeringar om man skulle utföra det i egen regi.

Det är nu möjligt att få närhet till kraften av en superdator och en uppfattning om vad den kan göra för att öka förståelsen av din produkt eller ditt system.

Vill du prata mer om hur man kan nyttja en superdator på distans?
Ta gärna kontakt med Fady Ishaq, CFD-expert.

Läs om våra andra case

Läkemedelsanpassad engångsseparator i plast för Alfa Laval

Problembeskrivning hos Alfa Laval En av Alfa Lavals huvudprodukter är separatorn som separerar vätska bestående av fler än…Läs mer

CFD-simuleringar ger stort värde för Jämtkraft

Utmaning och problembeskrivning En dammanläggnings avbördningsförmåga, förmågan att säkert släppa vatten förbi anläggningen, är en mycket viktig del…Läs mer