Case

Utveckling, tillverkning, installation och driftsättning för Atlas Copco

Utmaning och problembeskrivning

Atlas Copco Tools Nordic säljer monteringsmaskiner för fordonsindustri och generell industri.
Maskinerna kan vara elektriska, hydrauliska eller pneumatiska, med olika nivå på spårbarhet och övervakning av processen.

Utmaningen i detta fall var att slutkunden (Volvo i Arvika) ville montera två olika bakaxlar på en monteringslina men av utrymmes och synergiskäl använda samma åtdragningsmaskin. Utrymmet kring vissa skruvar var också mycket begränsat. Förbandet drogs tidigare med en lång momentnyckel vilket resulterade i dålig ergonomi.

Svårigheten tekniskt, var att de olika skruvarna var orienterade i horisontell och vertikal riktning; där den vertikala skruven krävde att man höll fast en mutter, på motsatt sida, under åtdragningen. I ett tufft konkurrensläge var det avgörande att utveckla en helt ny tekniklösning annars skulle Atlas Copco missa projektet och en prestigeorder till Volvo i Arvika.

Lösning

En mothållsarm från extern leverantör (Techneo, en spin-off från Berotecs affärsverksamhet) ritades in och arbetet med att finna en lösning startades av Nils på Berotec, som blev projektledare för fallet hos Atlas Copco.

Första designen togs fram i digital miljö mot slutkundens cad modeller, varefter en plastmodell togs fram i så kallad Rapid prototyping. På så sätt kunde kunden även kontrollera funktionen på maskinen mot produkten live. Ytterligare en fördel med denna plastmodell var att montörerna hos slutkunden tidigt fick en bild av det nya verktygets design och funktion.

Resultatet

Den slutgiltiga tekniska lösningen består av en elektrisk mutterdragare monterad i en momentupptagande arm. Maskinen har gjorts tippbar och försetts med en pneumatisk mothållsbygel, som med ett enkelt handgrepp kan ställas i två positioner. Genom att använda samma maskin för två olika förband kunde slutkunden hålla nere investeringskostnaden och samtidigt frigöra golvyta.

Den nya maskinen har full spårbarhet av monteringsprocessen och samlar bland annat in data kring vilket åtdragningsmoment skruvarna dragits till. Detta ger en bättre kvalitetssäkring av slutkundens produkt och bättre ergonomi då detta tidigare drogs manuellt med momentnyckel

Slutord från Berotec

Det är värdefullt för våra kunder när de inser och har förmågan att förstå kraften i konsulter som har rätt värderingar och beteenden för det uppdrag de har. Här på Atlas Copco har Berotecs förmåga att lyssna in just dessa till en början outtalade behoven och gjort en urvalsprocess som stämmer väl med kundens behov, kultur och värderingar. Berotecs ständiga kvalitetsuppföljningar skapar lugn och ro för kunden i ett kritiskt läge.

Läs om våra andra case

Exempel på områden där CFD kan göra stor nytta

CFD går att tillämpa inom ett brett spektra av områden. För att du ska få en förståelse för…Läs mer

Kan vi slå hål på vanliga myter om CFD?

Det är vanligt att stöta på människor i olika yrkesroller, både inom industrin och i andra branscher, som…Läs mer