Computational Fluid Dynamics

Vad är Computational Fluid Dynamics (CFD)?

Moderna strömningsmekaniska problem skulle vara omöjliga att lösa utan användning av numeriska metoder. Teoretiska och analytiska lösningar inom strömningsmekanik är mycket begränsade och så fort ett problem innefattar en svårare geometri är vi vanligtvis hänvisade till fysiska experiment. För att minska kostnader och produktutvecklingstiden kan vi även tillämpa virtuella experiment, som inom strömningsmekanik kallas för CFD.

Gå till

Prata med en expert

Fady Ishaq, CFD-expert

Du är välkommen att höra av dig till Fady för att diskutera möjligheterna med CFD.

CFD för möjlighet att simulera och beräkna på högre nivåer

Många problem inom strömningsmekanik och värmeöverföring är antingen så komplexa att lösa eller så svåra att simulera att man tidigare har förlitat sig på antaganden och förenklade modeller. I bästa fall har man träffat någorlunda rätt, men det går inte att använda traditionella metoder som bas för att ta nästa steg och optimera avancerade system. Avancerade system som till exempel motorer och kraftvärmeverk på ena sidan av skalan och mixers och inhalatorer av medicin på den andra. Nya utmaningar och ambitionsnivåer ställer nya krav.

Lösningen är att använda Computational Fluid Dynamics (CFD), ett verktyg som möjliggör simulering och beräkning på en helt annan nivå.

Förutfattade meningar
En del menar att de har provat CFD och att det fungerade dåligt eller blev alldeles för dyrt. Men det beror antingen på att den som gjorde arbetet inte hade rätt kunskaper och erfarenheter eller på att man inte använde den bästa mjuk- och hårdvaran.

På Berotec har vi

  • Djupgående kunskaper om de fysikaliska grunderna i strömningsmekanik och värmelära
  • Lång och god erfarenhet av tillämpning i fordons-, energi-, elektronik- och medicinsektorerna (se exempel på utförda uppdrag här)
  • Den bästa programvaran som finns att tillgå och lång erfarenhet av att använda den.
  • Access till superdator, vilket möjliggör både tidsvinster och bättre resultat

Sammantaget ger det oss de bästa förutsättningarna att förstå problemet, bygga modeller som matchar verkligheten och undvika att ta genvägar för att spara datakraft. Vi kan beräkna på precis rätt nivå utan att det blir kostnads- eller tidsödande. Resultatet är lösningar som går att lita på.

Tror ni att CFD simuleringar kan vara en lösning på ert problem? Så här jobbar vi tillsammans:

  • Vi startar med ett möte där ni beskriver problemet eller behovet. Vi tar även reda på vilken information som är tillgänglig så som mätningar, driftfall, ritningar mm.
  • Vi funderar på hur vi bäst angriper detta och återkommer med ett förslag på en projektplan. Planen innehåller en kostnadsuppskattning, en tidsuppskattning och förväntat resultat av simuleringen.
  • När vi är överens om upplägget så levererar ni den indata som behövs för att starta simuleringsarbetet.
  • Efter utförd analysen sammanställer vi resultaten och går igenom dem tillsammans med er. Vi förklarar resultaten och diskuterar tillsammans med er om nya förbättringsförslag.
  • För ytterligare/framtida problemställningar och frågor finns nu en simuleringsmodell av systemet. Därför kan vi nu enkelt utföra simuleringar av nya idéer eller för att öka förståelsen av systemet. Det är då nyttan av CFD är som störst!

Konsulthjälp

Vill du ha hjälp av en konsult inom CFD?

Du är välkommen att höra av dig till vår affärsledare Karim för att se vilken av våra konsulter som skulle kunna hjälpa dig bäst.

Johnny Tydal
‭070-399 01 92‬
johnny-tydal@berotec.se

Kontakt

Välkommen till Berotec.
Som klient, konsult eller vän

Nyhetsbrev

Prenumerera för att få koll på det senaste från oss på Berotec.

Våra kontor

Berotec
Experter inom teknik, IT och ledarskap

Göteborg
Odinsgatan 13
411 03 Göteborg
Hitta oss
Linköping
Box 1049
581 10 Linköping
Hitta oss
Stockholm
Karlbergs Strand 4

171 73 Solna
Hitta oss
Uppsala
Slottet, Ingång D
752 37 Uppsala
Hitta oss
Mälardalen & Bergslagen
Trefasgatan 4
721 30 Västerås
Hitta oss
Örebro
Stenbackevägen 6
702 25 Örebro
Hitta oss
Affärsstödet
Karlsbergs strand 4
171 73 Solna
Hitta oss