Produktionseffektivisering

Hur gör man sin produktion effektiv och når bäst resultat? Vilka metoder och tekniker kan man använda?

Att produktionen fungerar optimalt är avgörade för all verksamhet. Dåligt fungerande produktion leder till merkostnader i form av kassationer, kvalitetsbrister och onödig kapitalbindning i lager. När konkurrensen ökar och budgetar stramas åt ställs vi dessutom inför utmaningen att producera mer till mindre kostnad. Och alltid med bibehållen kvalitet.

Gå till

Kontaktperson

Magnus Lindman har full koll på Produktionseffektivisering

Hör gärna av dig till honom för att diskutera dina utmaningar eller bolla dina idéer!

Produktionseffektivisering som stärker konkurrenskraften

Produktionsutveckling handlar om att öka produktiviteten, sänka kostnaderna, förbättra leveransprecisionen och öka kvaliteten. Utmaningen kan vara att förbättra en befintlig eller utveckla en helt ny produktionsmaskin eller process.

Ofta är det i mötet mellan produktutveckling och produktionsutveckling som lönsamhet skapas. Med dagens snabba utvecklingstakt blir tiden från idé till att en färdig produkt når kunden allt kortare. Genom att förbättra samverkan mellan produktutveckling och produktion ökar du chanserna att kunna möta produktivitets- och kvalitetskraven. Både i dag och på längre sikt. Gemensamt för all produktionsutveckling är att det kräver kunskap, ledarskap, verktyg och inte minst ledningens stöd.

Berotec hjälper dig utveckla produktionen

Berotecs konsulter har lång och gedigen erfarenhet av produktionsutveckling. Allt från produktionstekniska upplägg, utveckling av automatiserade system för tillverkning eller hantering av produktionsförändringar till logistik, flöden, inköp och lagerhållning. Under uppdraget jobbar konsulten med kompetensöverföring, så att du ha samma kunskaper när denne försvinner.

Med verktyg, processer och kompetenser hjälper vi dig utveckla din produktionsverksamhet så den fungerar optimalt. Vi analyserar nuläget och identifiera brister i dagens verksamhet. Vi tar fram lösningar som säkerställer att du kan möta produktionsmålen vad gäller kostnader, kvalitet och ledtider.

Goda relationer till kontraktstillverkare runt om i världen gör att vi också kan vi hjälpa till med produktionssättning. Vi har erfarenhet från de flesta branscher och bred erfarenhet av både stora volymer och små serier.

Vad vi kan

Här intill kan du läsa mer om några av våra expertområden inom Produktionseffektivisering

Vi har också experter inom:
LEAN, Leverantörsutveckling, Automation, Sourcing, Industrialisering, Kontrollsystem, PLC-kontorllsystem, Fabrikslogistik, Value Stream Mapping, Produktionsledning, Projektledning och Automations IT (MES).

Industri 4.0

Industri 4.0 är en samlande term för en rad teknologier och koncept inom automation, processindustriell it och tillverkningsteknologi. Grundläggande är en ökad digitalisering, integration och faktabaserat beslutsfattande i såväl produktionsflödet som i alla omkringliggande flöden, med syftet att fortsätta effektiviseringen...

Läs mer

Lean

Lean är en långsiktig strategi och ett tydligt och strukturerat sätt att bedriva en verksamhet. Det kan omfatta företagets värderingar och kultur, hur vi är på jobbet. Till exempel kan en av företagets värderingar vara att vi alltid har ”kunden...

Läs mer

Planering

Vet du vad du vill men inte hur du kommer dit? Eller vet du precis vad som behöver göras, men begränsas av resurser? Oavsett i vilket läge du befinner dig så är planering a och o för att nå ditt...

Läs mer

Produktionssystem

Produktionssytem är filosofin över hur företaget tillverkar eller skapar sina tjänster. Att ha kontroll på kraven på säkerhet, kvalité, leverans och kostnad är viktiga förutsättningar för hur förtegen ska driva sina produktionssystem. Produktionssystem är samarbetet i hela kedjan mellan de...

Läs mer

Supply Chain Management

Med supply chain management avser man flödet av pengar, varor eller information från tillverkare till den slutliga kunden genom alla stegen i produktionen. SCM hanterar alla processer i samband med inköp och in- och utleverans nära sammankopplat med logistik. Detta...

Läs mer

Augmented Reality

Augmented Reality (AR) eller Förstärkt verklighet, är en teknik som ger starkare uppfattning av verkligheten med hjälp av datorgenererade sinnesintryck. Det handlar om realtidsbilder som överlagras med en form av animering eller information. Till skillnad från Virtual Reality (VR), så...

Läs mer

Kontakt

Välkommen till Berotec.
Som klient, konsult eller vän

Nyhetsbrev

Prenumerera för att få koll på det senaste från oss på Berotec.

Våra kontor

Berotec
Experter inom teknik, IT och ledarskap

Göteborg
Skårs Led
412 63 Göteborg
Hitta oss
Karlstad
Kungsgatan 6
652 24 Karlstad
Hitta oss
Linköping
Box 1049
581 10 Linköping
Hitta oss
Stockholm
Karlbergs Strand 4

171 73 Solna
Hitta oss
Uppsala
Slottet, Ingång D
752 37 Uppsala
Hitta oss
Västerås
Trefasgatan 4
721 30 Västerås
Hitta oss
Örebro
Stenbackevägen 6
702 25 Örebro
Hitta oss
Stödfunktion
Fjällgatan 22
116 28 Stockholm
Karta
Hitta oss