Aktuellt

CFD-simuleringar ger stort värde för Jämtkraft

Utmaning och problembeskrivning

En dammanläggnings avbördningsförmåga, förmågan att säkert släppa vatten förbi anläggningen, är en mycket viktig del av anläggningens säkerhet. Inför en eventuell ombyggnation var det viktigt att verifiera Kattstrupeforsens verkliga avbördningsförmåga. För att dessutom säkerställa anläggningens kapacitet för framtiden har Jämtkraft, som äger Kattstrupeforsen, även undersökt klimatförändringarnas påverkan.

Tidigare utredningar av dammens avbördningskapacitet har baserats på enklare empiriska formler. Resultatet i dessa utredningar har varierat kraftigt, vilket satte Jämtkraft i en situation där de behövde bättre verktyg och säkrare beslutsunderlag för att kunna agera rätt.

Lösning

Jämtkraft valde att genomföra en ny utredning med hjälp av CFD-simuleringar. Berotec och CFD-experten Fady Ishaq fick uppdraget att bygga upp en CFD-modell. Modellen tillämpades för att utvärdera både befintlig konstruktion men även nya koncept.

Resultat

CFD-simuleringar har visat att Kattstrupeforsens befintliga avbördningskapacitet ligger i linje med de mindre konservativa handboksberäkningarna som gjorts. Med det nya underlaget kommer Jämtkraft troligtvis slippa genomföra ombyggnationer helt. Om renoveringar ändå behövs längre fram, så har Jämtkraft fått tydlighet i vad som behöver förbättras. CFD-modellens tillförlitlighet har verifierats under projektet med hjälp av flödesmätningar vid en mindre provtappning.

”Jag är mycket nöjd med resultatet från beräkningarna och den stora nyttan för Jämtkraft. Vi har lärt oss mycket om strömningsmönstren runt utskoven och vi kommer att använda tekniken igen på andra anläggningar med liknande problematik. Jag rekommenderar andra att använda CFD-simuleringar i större utsträckning”, säger Lars Johnsson, projektledare och RIDAS-ansvarig på Jämtkraft, om det lyckade beräkningsprojektet.

”Jag tycker det varit otroligt roligt att kunna påvisa att CFD-simuleringar kan tillföra ett sådant stort värde som de gjort i detta fall. Jämtkraft tog ett modigt beslut när de valde att testa simuleringar och resultaten är glädjande. Det är även tydligt att simuleringarna är tillförlitliga och mycket mindre kostsamma än alternativen.

Med detta projekt har Berotec återigen visat att även ett mindre företag som Jämtkraft har möjlighet att nyttja kraften av en superdator. Vi på Berotec är väldigt stolta över att kunna erbjuda den möjligheten för våra kunder” berättar Fady om projektet.

Här kan du läsa mer om möjligheterna med CFD

​Lena Joelsson och Jonas Ivarsson går in i Berotecs styrelse

Under Berotecs årsstämma i december valdes Lena Joelsson och Jonas Ivarsson in som nya ledamöter i Berotecs styrelse.…Läs mer

Vi söker en ekonomi-giggare!

Berotecs ekonomifunktion är uppbyggd av flera leverantörer och har tidigare letts av Åsa Söderbergh. Nu går Åsa in…Läs mer