Aktuellt

Finns det ett ”glastak” i konsultbranschen?

De flesta konsultbolag som gör affärer med stora konsultköpare möter en ständig press av arvoden och en hets för att effektivisera. De enkla och självklara lösningarna är då att öka sin leveransvolym (fördela kostnaderna på flera), erbjuda lågkostnadsalternativ och att öka sin beläggningsgrad. Denna trend är kanske ingen trend längre, utan sedan länge mer ett normaltillstånd. Vad händer då med de konsulter som jobbat i många år? Det blir svårt att värdera deras erfarenhet och väldigt sällan får de betalt för sin kompetens eftersom timpriserna ska hållas låga. De når ett glastak redan när de är i mitten av sin karriär.

Konsultköparna, ser ofta konsultbolagens bidrag till verksamheten som en ”flexibilitetsstrategi” snarare än en ”kompetensstrategi”. Begreppet konsult har på många håll urvattnats från ”expert” till ”resurs” och i resurssammanhang är prissättning helt avgörande.

Den stora kraften som ligger bakom detta tillstånd är förstås konsultköparna, som ser självklara fördelar i att få ner kostnaderna. Den andra starka gruppen är aktieägarna av konsultbolagen. De förväntar sig snabb avkastning och värdeökningar på sina investeringar, därmed också höga beläggningsgrader och volymbygge genom uppköp av andra konsultbolag. De som drabbas av branschens beteende är förstås konsulterna. Deras välmående sätts på spel och det blir svårt att få betalt för sina erfarenheter.

Tydliga trender:

  • Små konsultbolag köps upp av de stora. Synergieffekter förväntas men möts ofta av ”sura energier” då den uppköpta personalen inte själva valt sin “kostym”.
  • Yngre konsulter lockas med högre lön och bättre förmåner som morot, vart de hamnar blir inte lika viktigt.
  • De mest erfarna konsulterna ”blir för dyra” att ha anställda, då arvoden sällan följer med löneutvecklingen.

Visst ska även vår bransch tåla krav på kostnadsreduceringar och effektiviseringar, men jag känner att det skapar ett krampaktigt beteende. Man kan fundera på om kortsiktiga förväntningar kanske motverkar den långsiktiga och hållbara utvecklingen? För visst är det så att när man låter erfarna (läs dyrare arvoden) konsulter utföra uppgifter tenderar resultaten av dessa bli effektivare, även kostnadsmässigt?

Alla vet att för att lyckas som konsultbolag så måste man lyckas attrahera och behålla de bästa konsulterna.

Det finns flera olika metoder för att attrahera konsulter:

  • Erbjuda intressanta, utvecklande och utmanande uppdrag
  • Ha bra värderingar och ett syfte med sin verksamhet
  • Ha en härlig kultur i bolaget
  • Ge full påverkan och full frihet på sin situation
  • Ge ersättning som motsvarar vad de tillför

Den sista punkten är ofta svår att uppfylla för de traditionella konsultbolagen. Jag menar att en del av de anställda på dessa konsultbolag, som arbetat många år, byggt upp en lång erfarenhet och har kompetens som är relevant och egentligen intressant för kunderna, tenderar att ej finnas tillgängliga på konsultbolagen i samma omfattning som förut pga av just styrningen av timpris. I realiteten behöver varje erfaren konsult ekonomiskt bäras av flera yngre konsulters intäkt. Löneutvecklingen för den erfarne stannar av. De har nått sitt glastak. Individer som ser detta avslutar ofta sin ”trygga” anställning och startar eget bolag.

På Berotec spränger vi glastaket!
Av: Håkan Mildh Svensson

Emma firar ett år som Affärsledare

Emma Fornander har snart varit Berotecare och Affärsledare i ett år. Tillsammans med Susanne Olwenstam vidareutvecklar hon verksamheten i…Läs mer

Berotec AB välkomnar två nya ledamöter till styrelsen

Styrelsen på Berotec AB välkomnar två nya ledamöter in i arbetet. Torbjörn Andersson och Martin Lagerström valdes under…Läs mer