Case

Utveckling av synkroniserade system för videostreaming för Net Insight

Utmaning och problembeskrivning

Den digitala utvecklingen driver på behovet av bredbandskapaciteten och behoven ökar för varje år. Ett exempel är explosionsartad utveckling av s.k. streamingtjänster. Både ljud (Spotify, iTunes m.fl.) och videotjänster (Netflix, Playkanaler) ökar. Net Insight utvecklar infrastruktursprodukter till kunder inom videoproduktion och distribution. Ett stort globalt problem inom all videostreaming är att samma videouppspelning inte kan ske samtidigt på olika spelare på internet.

Net Insight och har genom åren fått unik kunskap om bl.a. olika protokoll och har uppfunnit en lösning för att kunna spela upp video samtidigt med väldigt låg fördröjning på spelare i olika delar i världen. Utmaningen var att skapa ett helt nytt system med backend, protokoll och frontend komponenter. Tyvärr saknade Net Insight både kunskap och resurser för att i tid kunna utveckla systemet.

Lösning

Det bästa alternativet var att hyra in konsulter. Net Insight är van att använda konsulter och ställer höga krav på både förmåga och kunskaper. Utmaningen var också sekretressen. Det fick inte komma ut vad Net Insight höll på att utveckla. En kritisk fråga var vem de skulle anlita. En eller flera leverantörer?

Berotec har haft en lång relation med Net Insight och utvecklingschefen Ulrik Rohne inledde samtal med Berotec 2015. En gemensam utmaning var att attrahera konsulter som normalt finns på andra ställen. Berotec lade ned mycket tid på att hitta, intervjua, säkerställa kvalitet och attityd på de konsulter som föreslogs. Eftersom behovet växte snabbt var gemensam planering av bemanning en avgörande faktor. Veckovisa avstämningar, gemensam förteckning i molnet av konsulter som var igång, konsulter på väg in, kommande behov hos Net Insight, skapades. Rekryteringen blev gemensam. För att säkerställa att start och genomförande fungerade arbetade Berotec kontinuerligt med sina uppföljningar med feedback och förbättringsförslag åt båda håll.

Resultatet

Den spelare och lösning Net Insight idag erbjuder, skapar helt nya möjligheter för både befintliga kunder och nya marknader/kunder. Både inom hur video används och interaktion mellan produktion och tittare i realtid. Berotec har hjälp till så att systemet nu kan demonstreras mot potentiella kunder och har öppnat för ett helt nytt affärsområde. En viktig framgångsfaktor var att Berotec varit ensam konsultleverantör och kunnat bistå med rätt konsult vid rätt tillfälle.

Ulrik är väldigt nöjd med samarbetet med Berotec:

-Berotec har varit vår förlängda arm och vår HR avdelning i projektet. Vi har alltid fått rätt person så förtroendet att få nya kandidater gör allt väldigt enkelt. Det har också varit värdefullt att ha en kontaktyta vilket sparat mig personligen mycket tid som jag lagt på projektet istället.

Slutord från Berotec

Det är värdefullt för våra kunder när de inser och har förmågan att förstå kraften i konsulter som har rätt värderingar och beteenden för det uppdrag de har. Här på Net Insight har Berotecs förmåga att lyssna in just dessa till en början outtalade behoven och gjort en urvalsprocess som stämmer väl med kundens behov, kultur och värderingar. Berotecs ständiga kvalitetsuppföljningar skapar lugn och ro för kunden i ett kritiskt läge.

Läs om våra andra case

Mabema – Avancerad timmermätning med AI

Mabema är Sveriges främsta och största leverantör av visionsystem. Med hjälp av visionteknik gör Mabema det möjligt att…Läs mer

Berotec hjälper Agricam att digitalisera framtidens djurhälsa

Utmaning och problembeskrivning Agricams produkter och tjänster gör djurhälsoarbetet mer effektivt och lönsamt, både för lantbrukare, veterinärer och…Läs mer