Case

Nulägesanalysen som gav Rotage en ”spark i baken”

Uppdraget

Del A
Att genomföra ”Berotectemp” som är en nulägesanalys för att Rotage AB skall börja sin förbättringsplan.

Del B

  • Öka effektivitet och lönsamhetförbättra flödet och analysera orsaker till störningar/avvikelser i flödet, för att ”hålla vad vi lovar” till kund.
  • Skapa samsyn i processen från order till leverans med avseende på beläggning och kapacitet.
  • Mäta och visualisera effekter av genomförda förbättringar.
  • Öka förändringsviljan, tydliggöra ansvar och roller för processer och pulsmöten.

Genomförande

Skapa samsyn i ledningsgrupp av nuläge och värderingar (STARK) och principer och genomföra en process kartläggning från Order-Leverans med respektive processägare. Mätningar av antalet omplaneringar inom planeringprocess och utleveransprocess. Skapa en gemensam produktutvecklingsprocess som samverkar med ordinarie process från ”Order-Leverans”

Resultat

Mål: Ägare och VD med ledningsgrupp har en gemensam strategiplan (6 st fokusområden-A3) på hur lönsamheten skall öka inom 2 år.

  • Produktivitetsökningen motsvarande 8,5 % totalt sett per närvarotimme.
  • Leveranssäkerhet har ökat med 2,5 %
  • Bibehållet rörelseresultat trots lägre omsättning motsvarande 5 000 000 kr.

Organisation: Förändringsledare har rekryterats till de prioriterade processerna som driver de strategiska A3:or

Process: Skapat en daglig puls för uppföljning av strategier (veckovis) , leveranser till kund och produktutvecklings process. Mätningar av avvikelser och förbättringar sker på alla organisatoriska nivåer för att skapa en kultur av ständiga förbättringar.

”Berotec nulägesanalys gav oss en ”spark i baken” för att börja prioritera det viktigaste aktiviteterna för att ta nästa steg. Effekten blev att vi har en sammansvetsad ledningsgrupp som arbetar efter vår värdegrund med Sammarbete, Team, Ansvar, Respekt och Kundfokus” säger Matthias Larsson, VD Rotage AB.

Om Rotage

Rotage AB är ett ledande legoföretag med över 30-års erfarenhet.
Vi har en komplett och modern maskinpark, vilket gör oss konkurrenskraftiga inom detalj- och komponent- tillverkning. Vi erbjuder våra tjänster inom laserskärning, stansning, bockning, svetsning och montering. Vi ombesörjer även ytbehandling.

Läs om våra andra case

Exempel på områden där CFD kan göra stor nytta

CFD går att tillämpa inom ett brett spektra av områden. För att du ska få en förståelse för…Läs mer

Kan vi slå hål på vanliga myter om CFD?

Det är vanligt att stöta på människor i olika yrkesroller, både inom industrin och i andra branscher, som…Läs mer