Case

Internet of Things, strategi

Utmaning och problembeskrivning

Kunden hade tidigt insett att marknaden och tekniken var mogen för att utveckla och sälja uppkopplade produkter inom sin nisch. De ville också vidareutveckla sitt produkterbjudande, sitt tjänsteerbjudande samt hur man samarbetar med sina partners. Man hoppades också kunna effektivisera sin egen verksamhet.
Internt hade en bruttolista på funktioner/tjänster för produkterna/service/underhåll och konsument tagits fram som skulle med i nästa generations produkter

En stor utmaningen för Kunden var att prioritera och välja rätt strategi in i framtiden. De insåg att en extern konsult med erfarenhet av IoT-strategiarbete skulle kunna stötta i prioriteringen samt öka kunskapsnivån och samsynen kring framtidens affärsutveckling för Kunden.

Lösning

Kunden valde Berotec som partner för detta strategiarbete då Berotec visade att man hade kompetens och erfarenhet av att verka i skärningspunkten mellan affär och teknik där digitaliseringstekniken är möjliggöraren.

Uppdraget genomfördes under ett par intensiva veckor med täta avstämningar med företagsledning och produktledning.

Berotecs samlade erfarenheter och kompetens inom området nyttjades för att arbeta med:

  • Nulägesanalys i tre steg
    • Kunder och användares utmaningar, behov och önskemål
    • Trendanalys avuppkopplade produkter/Internet of Things inom fastighetsbranschen, regulatoriska krav och konkurrensanalys
    • Översyn av företagets positionering
  • Ta fram förslag på lämpliga erbjudanden, funktioner och tjänster i prioritetsordningResultatet

Utredningen resulterade i rapporter som svarade på frågorna ovan samt en slutrapport med prioriterade, beskrivna och så långt möjligt, kvantifierade krav. Slutrapporten föreslog också en uppdelning av kraven över flera projekt för att få tydligare inriktning på varje projekt och därigenom bättre fokus och större sannolikhet att lyckas.

Utvecklingschef kommenterar:

”När uppdraget startade hade vi en mängd åsikter om hur vi skulle utveckla våra produkter. Tack vare det strukturerade erbjudandeutvecklingsarbetet vi gjort tillsammans med Berotec fick vi fram prioriterade krav för nästa generations produkter, baserade på våra kunders och våra egna behov.”

Marknadschefens kommentar:

”Effekten av studien var att vi nu har definierade och prioriterade krav på våra produkter. Nu går vi vidare och har skapat projekt med intern projektledning.”

Slutord från Berotec

Det är ett spännande och utmanande teknikskifte hela industrin genomgår i och med digitaliseringen. Många försöker ta marknadsandelar och skapa nya tjänster utan någon egentlig IoT-strategi. Berotec rekommenderar starkt att man som Kunden tar extern hjälp för att inte missa möjligheterna som IoT skapar.

Läs om våra andra case

Exempel på områden där CFD kan göra stor nytta

CFD går att tillämpa inom ett brett spektra av områden. För att du ska få en förståelse för…Läs mer

Kan vi slå hål på vanliga myter om CFD?

Det är vanligt att stöta på människor i olika yrkesroller, både inom industrin och i andra branscher, som…Läs mer