Case

InnoEnergy: LeadCold – Opportunity Assessment Study

Utmaning och problembeskrivning

Från InnoEnergy’s hemsida:

”The challenge is big, but our goal is simple: to achieve a sustainable energy future for Europe. Innovation is the solution. New ideas, products and services that make a real difference, new businesses and new people to deliver them to market.
At InnoEnergy we support and invest in innovation at every stage of the journey – from classroom to end-customer. With our network of partners we build connections across Europe, bringing together inventors and industry, graduates and employers, researchers and entrepreneurs, businesses and markets.”

När en ny idé, ett nytt koncept eller en ny design är mogen att lyftas fram och så småningom testas behöver man hjälp med både support och investeringar. InnoEnergy gav Berotec uppdraget att utvärdera det svenska företaget LeadCold’s innovation,
dvs SEALER, Swedish Advanced Lead Reactor”. SEALER är en Gen IV reaktor.

Fokus i utvärderingen ligger på följande fyra områden: teknologi, marknad, team/organisation & finanser. I uppgiften ingår dels ett antal frågor som ska bevaras men också frihet för oss att formulera frågeställningarna själva.

Stora utmaningar är: SWOT analyserna och sätta oss in i teknologin och beskriva den på ett lättfattligt sätt; det är inga reaktorfysiker som ska förstå innehållet i studien, det är investerare och ekonomer i första hand som ska fatta beslut utifrån vårt expertutlåtande

Lösning

”Vi utvärderade SEALER reaktorn ur fyra perspektiv; marknad, teknologi, team/organisation och finanser. Vi gjorde en SWOT-analys och utvärderingen mynnade i en rekommendation där vi också gav tips för ett möjligt fortsatt arbete” berättar Torsten Dilot

För att ro i land med projektet skapade vi följande team: Torsten Dilot (huvudförfattare och teknisk projektledare), Larisa Khirnaia (medförfattare), Urban Gjers (granskare), Ove Nilsson (granskare), Mats Ludvigsson (säljansvarig & administrativ projektledare)

Vi lade upp följande strategi:

 • intervju med LeadCold och upphovsmännen bakom SEALER
 • gå igenom LeadCold’s affärsplan och tekniska dokument
 • samla information om hur ser marknaden ut
 • konkurrensanalys, vilka är konkurrenterna och deras status
 • SWOT analys med utförlig beskrivning av svagheter och hot
 • summera studien med slutsatser och rekommendation
  

Resultatet

Studien, opportunity assessment study, presenterades i form av en rapport på 39 sidor. Rapporten innehåller en beskrivning av själva teknologin, en marknadsanalys, en genomgång av teamet och organisationen samt finansiell situation. Rapporten beskriver också vad teknologin skulle innebära för miljö och klimat.

Vi beskriver för InnoEnergy projektet som en flerstegsraket med följande steg:
1) Idé och innovation
2) Utveckling av material och validering av kritiska frågor/delar 3) Licensiering fas 1 och 2
4) Licensiering för drift
5) Design basis, industrialisering och tillverkning
6) Drift

Vid tidpunkten för utgivandet av vår studie var steg 1 avslutat och man var i steg 2. Steg 3 skulle startas upp i början av 2016 och för detta steg behövde man nytt friskt kapital att just kunna påbörja arbetet med licensieringen. Själva projektet SEALER innebär att flera av stegen ovan genomförs parallellt men måste stängas i tur och ordning.

En avgörande faktor är materialet som behöver sluttestas i en fullskalig test loop under x antal timmar för att godkännas. Ett validerat materialval med nöjaktigt resultat är en förutsättning för LeadCold att erhålla en slutlig licens att bygga och ta den första SEALER reaktorn i drift. Rapporten skulle resultera i en rekommendation, Go, No-go eller Warning.

Vår rekommendation resulterade i ”Go with reservation”. Reservationen bestod i att vi rekommenderade InnoEnergy att:

 • vara involverade i projektorganisationen och hålla sig väl informerade om framdrift iiiioch status i projektet
 • dels att göra en ekonomisk riskanalys för att säkerställa att projektet har ekonomiska iiiimöjligheter att hantera mindre avvikelser

Rapporten levererades i december 2015 till InnoEnergy. Idag, maj 2017, vet vi följande:

 • InnoEnergy gick in som första finansiär i SEALER projektet
 • Licensieringsarbetet är påbörjat och genomförs både i Canada och i Sverige
 • Två platser i Canada har framfört önskemål att få den första prototypreaktorn
 • Indiska ESSEN Group har gått in med en investering på $200 miljoner (US dollar)

”När jag gratulerade LeadCold till investeringen på $200 miljoner från indiska Essel Group fick jag följande svar tillbaka: Tack själv! Berotec’s utvärdering åt InnoEnergy har varit en mycket viktig pusselbit i Leadcold’s framgång!”

Vill du veta mer om uppdraget eller har en liknande utmaning?
Kontakta Mats Ludvigsson på 070-786 72 14, mats.ludvigsson@berotec.se

Läs om våra andra case

Exempel på områden där CFD kan göra stor nytta

CFD går att tillämpa inom ett brett spektra av områden. För att du ska få en förståelse för…Läs mer

Kan vi slå hål på vanliga myter om CFD?

Det är vanligt att stöta på människor i olika yrkesroller, både inom industrin och i andra branscher, som…Läs mer