Case

Arcam AB – Färre och kortare möten, roligare projekt och crossfunktionella team

Arcam tillhandahåller lösningar för kostnadseffektiv produktion av metallkomponenter. Företaget tillverkar bland annat 3D-printrar som framförallt skriver ut i titan, vilket används för bl.a. höftimplantat, motordelar till flygplan och prototyper. Företaget grundades 1997 och är listat på svenska börsen.

För drygt ett år sen brottades Arcam med problem i sina utvecklingsprojekt. Charlotta Johansson som är utvecklingsprojektledare på R&D-avdelningen berättar:

– Vi insåg att vi inte jobbade på det mest effektiva sättet i våra viktiga projekt. Utvecklarna jobbade för sig i långa projekt, utan att t.ex. produktionsavdelningen var inblandad. När de var klara var det inte alltid möjligt för produktionen att bygga de maskiner som tagits fram. Kommunikationen mellan teamen fungerade dåligt och behovet av crossfunktionella team var tydligt. Det var även svårt att på högre nivå veta hur många projekt som var igång och många projekt stod helt stilla under perioder.

Arcam valde att ta hjälp av Berotec för att göra en nulägesanalys och hitta lösningar på företagets utmaningar. Genom “Berotec Temp” genomförde Berotecs konsulter bland annat djupintervjuer för att analysera effektiviteten och förbättringsmöjligheter i projekten. Som ett resultat av analysen kunde ett antal problemområden identifieras.

Charlotta Johansson berättar vidare:
– När vi fått en tydligare bild av var problemen låg kunde vi successivt ta itu med dem och adressera utmaningarna. Även här tog vi hjälp av Berotec som hjälpte oss starta upp och leda inte mindre än fyra förbättringsprojekt för att lösa problemen. Projektledare för projekten var Jonas Kolvik, från Berotec.

De fyra projekten syftade till att hjälpa Arcam till mer produktiva möten, effektivare produktutveckling, effektivare projektstyrning och förbättrad problemlösning.

Effektivare möten

Här tog Jonas fram en mötesprocess, dvs hur man kallar till, och hur man genomför möten på ett effektivt sätt. Medarbetare utbildades och informationsmaterial togs fram.

Som ett resultat hålls det i dag både färre och kortare möten på Arcam.

Projektarbete i tidiga faser

Här ändrades beteendet i projekten så att man jobbade enligt Lean Product Development-principerna. Dvs många parallella spår tidigt i projekten med utvärdering och stängning av kunskapsgap. Detta ledde till ökat lärande i organisationen och att man nu arbetar mer gränsöverskridande inom företaget.

Idag arbetar Arcam med bättre tekniklösningar, ökad kunskapsspridning, högre projektkvalitet och man upplever att det är roligare att arbeta i projekten.

Visuell Planering

I det här projektet införde Jonas ett flertal visuella tavlor där olika aktiviteter planeras och styrs. Man uppnår då en större medvetenhet om problem man tidigare inte ens sett att man har.

De visuella tavlorna har bidragit till ökad förståelse, tydligare planering, större engagemang hos alla medarbetare.

Strukturerad problemlösning

I detta fall handlade det om att lösa de problem slutkunderna hade med Arcams maskiner. Efter att problemet tillfälligt lösts hos kunden tar serviceteknikern med sig problembeskrivningen hem till fabriken för att där införa åtgärder som gör att felet aldrig kan dyka upp igen. Här användes en metod som kallas 8D (Eight Disciplines).

Tydliga resultat av satsningen är nöjdare kunder, högre kvalitet på maskinerna och större engagemang internt i företaget.

Lean ger nya perspektiv och effektivare projekt

– Utbildningen i Lean blev en viktig ögonöppnare och en stor lärdom för många av oss. Det hade varit svårt att implementera Lean-tänket så smidigt om vi inte tagit hjälp av externa konsulter. En utomstående kan få igenom nya idéer, som kan vara svåra eller tröga om de görs inhouse. Idag jobbar vi vidare enligt Lean i alla våra utvecklingsprojekt, förklarar Charlotta Johansson.

Förutom att jobba med Lean så har Charlotta och hennes kollegor även en visuell projekttavla på sin avdelning. Den hjälper henne och underlättar dagligen hennes arbete.

Berotec Temp

Berotec Temp hjälper dig att identifiera de förbättringsprojekt som ger mest resultat på både kort och lång sikt. De flesta förändringsarbeten misslyckas på grund av att man internt inte har tid och kapacitet att driva förändringen. Berotec har inte bara tid och kunskap om detta. Vi tycker dessutom att det är roligt att hjälpa till.

Läs om våra andra case

Exempel på områden där CFD kan göra stor nytta

CFD går att tillämpa inom ett brett spektra av områden. För att du ska få en förståelse för…Läs mer

Kan vi slå hål på vanliga myter om CFD?

Det är vanligt att stöta på människor i olika yrkesroller, både inom industrin och i andra branscher, som…Läs mer