Marknadsutveckling

Vad är Marknadsutveckling?

Marknadsutveckling bygger i grunden på en marknadsstrategi som är en process som hjälper dig att fokusera på de resurser som optimerar försäljningen. Marknadsstrategin återspeglas i en strategisk marknadsplan och utmynnar i företagets strategiska och taktiska marknadsaktiviteter på både kort och lång sikt. Genom att marknadsplanen bygger på insikter om marknad, kund och konkurrenter kan man ta fram rätt aktiviteter för att uppnå målen.

Prata med en expert

Hans Isacson - expert på Marknadsutveckling

Du är välkommen att höra av dig till Hans för att diskutera Marknadsutveckling, marknadsstrategier och marknadsplaner.

Att satsa på marknadsutveckling

Marknadsplanen ligger som grund för arbetet med Marknadsutveckling. En väl utarbetad marknadsplan kvantifierar målen och tar fram nyckeltal för tillväxtmöjligheter, lönsamhet och kostnader. Den ska ge tydlighet för er och hjälpa att fokusera på rätt saker. Vid framtagandet av en marknadsplan är det viktigt med en genomgång av affärsidé, målgruppsanalys, nuvarande marknadsföringsinvesteringar kopplat till marknadsbudget och dess utfall, konkurrenssituation och varumärkets positionering.

Boston- matrisen, även kallad BCG-matrisen, är ett verktyg som används för att analysera affärsenheter eller produkter ur ett strategiskt perspektiv. Den används i syfte för att bestämma om det ska göras någon vidareutveckling eller tillökning av en särskild produkt/tjänst, om en produkt inte längre borde behållas, eller om vilka befintliga produkter som det bör investeras mindre respektive mer i. Boston-matrisen kan ses som ett diagram med fyra rutor. SE exempel nedan:

Att utveckla din marknadsplan med strategiska och taktiska aktiviteter och med rätt mix av traditionell marknadsföring, PR & events och digitala kanaler för att nå dina affärsambitioner inom bestämd marknadsbudget är grundläggande.

För att ett företag ska uppnå ett starkt kundvärde måste det, förutom att fokusera på sina egna interna värdekedjor, även lägga stark fokus på sina leverantörers, distributörers och, slutligen, kunders värdekedjor. Av den anledningen är det vanligt att många av dagens företag samarbetar med sina leverantörer, distributörer och kunder – för att förbättra sina relationer med dessa och därmed skapa långsiktiga förhållanden som baseras på tillväxt och fördelar.

Konsulthjälp

Vill du ha hjälp av en konsult inom Marknadsutveckling?

Du är välkommen att höra av dig till vår affärsledare Martin för att se vilken av våra konsulter som skulle kunna hjälpa dig bäst.

Martin Ljungberg
070-329 59 79
martin.ljungberg@berotec.se

Hitta rätt bland våra konsulter

Vi har flera konsulter som kan hjälpa dig med Marknadsutveckling?

För att söka bland våra konsulter inom Verksamhetsutveckling (där Marknadsutveckling ingår)
Gå in på vår konsultsida

Kontakt

Välkommen till Berotec.
Som klient, konsult eller vän

Nyhetsbrev

Prenumerera för att få koll på det senaste från oss på Berotec.

Våra kontor

Berotec
Experter inom teknik, IT och ledarskap

Göteborg
Ny adress kommer under hösten 2018.
Hitta oss
Karlstad
Kungsgatan 6
652 24 Karlstad
Hitta oss
Linköping
Box 1049
581 10 Linköping
Hitta oss
Stockholm
Karlbergs Strand 4

171 73 Solna
Hitta oss
Uppsala
Slottet, Ingång D
752 37 Uppsala
Hitta oss
Västerås
Trefasgatan 4
721 30 Västerås
Hitta oss
Örebro
Stenbackevägen 6
702 25 Örebro
Hitta oss
Stödfunktion
Fjällgatan 22
116 28 Stockholm
Karta
Hitta oss