Supply Chain Management

Vad är Supply Chain Management (SCM)?

Med supply chain management avser man flödet av pengar, varor eller information från tillverkare till den slutliga kunden genom alla stegen i produktionen. SCM hanterar alla processer i samband med inköp och in- och utleverans nära sammankopplat med logistik. Detta innebär att identifiera och välja konkurrenskraftiga leverantörer, genomföra strategier och kontrakt, optimera lagernivåer och leveransprecision.

Prata med en expert

Jenny Matsson - expert på Supply Chain Management

Du är välkommen att höra av dig till Jenny för att diskutera stort, som smått inom Supply Chain Management.

Varför SCM?

Den främsta orsaken varför kund behöver en inköpsansvarig är att generera kostnadsbesparingar och leverera värde för pengarna vid anskaffning av varor och tjänster samt hantera strategiska leverantörsrelationer.

Detta kan ske genom följande tre steg:

 • Att reducera sin leverantörsbas och lägga fler varor hos samma leverantör med fördelaktigare avtal.
 • Se över den totala ägandekostnaden (Total Cost of Ownership, TCO) för att identifiera materialkostnader, emballagekostnader, frakt- och tullkostnader, lager och andra övriga kostnader vilket då kan leda till att behöva byta leverantör.
 • Optimera Cash Flow genom att använd upp befintliga lager, minska lagernivåer och minska möjligheterna för inkurans.
 • Roller och ansvar

  • Strategiskt inköp – Val av leverantörer, kontrakt och avtal, investeringar, förfrågan, priser, utvärdering, registervård, strategiplaner, förbättringsarbete
  • Operativt inköp – Order / leveransplaner, leveransbevakning, grundläggande registervård, leverantörsfakturaattest
  • Logistik – Leveransplanering (in- och utleveranser), transportplanering/övervakning , handelsdokument och faktura
  • Lager/Produktion – Layout & Process flöde, produktion (plock) och kapacitetsplanering, inventering
  • Projektinköp – Som ett komplement till ovan linjeorganisation finns också rollen projektinköpare

Konsulthjälp

Vill du ha hjälp av en konsult inom Supply Chain Management?

Du är välkommen att höra av dig till vår affärsledare Anders för att se vilken av våra konsulter som skulle kunna hjälpa dig bäst.

Anders Gribbe
072-731 73 28
anders.gribbe@berotec.se

Hitta rätt bland våra konsulter

Vi har flera konsulter som kan hjälpa dig med Supply Chain Management?

För att söka bland våra konsulter inom Produktionsutveckling (där Supply Chain Management ingår)
Gå in på vår konsultsida

Kontakt

Välkommen till Berotec.
Som klient, konsult eller vän

Nyhetsbrev

Prenumerera för att få koll på det senaste från oss på Berotec.

Våra kontor

Berotec
Experter inom teknik, IT och ledarskap

Göteborg
Ny adress kommer under hösten 2018.
Hitta oss
Karlstad
Kungsgatan 6
652 24 Karlstad
Hitta oss
Linköping
Box 1049
581 10 Linköping
Hitta oss
Stockholm
Karlbergs Strand 4

171 73 Solna
Hitta oss
Uppsala
Slottet, Ingång D
752 37 Uppsala
Hitta oss
Västerås
Trefasgatan 4
721 30 Västerås
Hitta oss
Örebro
Stenbackevägen 6
702 25 Örebro
Hitta oss
Stödfunktion
Fjällgatan 22
116 28 Stockholm
Karta
Hitta oss