Aktuellt

CFD för möjlighet att simulera och beräkna på högre nivåer

Vår expert Fady Ishaq hjälper oss förstå vinningen med Computational Fluid Dynamics (CFD) är och varför det är hett nu.

Många problem inom strömningsmekanik och värmeöverföring är antingen så komplexa att lösa eller så svåra att simulera att man tidigare har förlitat sig på antaganden och förenklade modeller. I bästa fall har man träffat någorlunda rätt, men det går inte att använda traditionella metoder som bas för att ta nästa steg och optimera avancerade system. Avancerade system som till exempel motorer och kraftvärmeverk på ena sidan av skalan och mixers och inhalatorer av medicin på den andra. Nya utmaningar och ambitionsnivåer ställer nya krav.

Lösningen är att använda CFD, ett verktyg som möjliggör simulering och beräkning på en helt annan nivå.

Att simuleringsdriven produktutveckling är på tapeten nu beror på många sammanfallande faktorer:

  • Insamling och lagring av data börjar växa enormt i och med mognaden av 5G-nätet.
  • Det investeras väldigt mycket i att bygga ut stora beräkningskluster och dataservrar för att ta hand om all information.
  • I samband med den enorma utvecklingen av AI och tillgängligheten av “big data” finns det nu förutsättningar att göra snabba och smarta analyser/optimeringar av problem och utmaningar av produkterna.
  • Dessutom fortskrider utvecklingsarbetet med mjukvaran och hårdvaran för att öka effektiviteten och komplexiteten av modellering.

Mer om CFD
Mer om CFD kan du läsa här

Vill du prata mer om CFD?
Kontakta gärna Karim Saaidi, Affärsledare eller Fady Ishaq här. 

Du kan också få bättre koll på Fady och hans expertkunskaper här!

Johnny Tydal – nygammal Berotecare går in som Affärsledare i Stockholm

I Stockholm ökar vi på sälj- och konsultledarkraften med en ny Affärsledare. Johnny Tydal var tidigare Beroteckonsult och…Läs mer

Berotec flyttar in på Mjärdevi Science Park i Linköping

Science Park Mjärdevi i Linköping är en innovationshotspot som samlar högteknologiska och innovativa företag i alla faser. Självklart…Läs mer