Aktuellt

Så kan gig-ekonomin bidra till bättre hälsa och välbefinnande

Fenomenet med egenföretagande konsulter ökar. Många höjer dock ett varningens finger och oroar sig för att otrygga arbetsformer, med risken att individen kan halka ur de sociala trygghetssystemen, ska skapa ohälsa. Men rätt skött kan ”giggandet” istället öka välbefinnandet och arbetsglädjen. Av Åsa Rödén, Hållbar Tillväxt AB.

Gig-ekonomi är ett fenomen som blir allt vanligare och då menas konsulter som är egenföretagare och som tar uppdrag hos olika kunder. Flera aktörer på arbetsmarknaden uttalar sig negativt om företeelsen och påpekar t.ex. osäkra arbetsförhållanden och att det är svårt att få ta del av våra socialförsäkringssystem. Men så behöver det inte vara menar Urban Gjers, grundare för gig-företaget Berotec.

-Som egenföretagare har du möjligheter att skapa dig en trygg arbetssituation på samma sätt som en anställd. Det är dock upp till dig själv att etablera kontakter med försäkringsbolag, banker, företagsorganisationer etc. Många menar att situationen blir mycket bättre när du väl kommit igång. Tryggheten ligger i din egen kompetens och du tar själv kommandot över ekonomin. På så sätt kan du under perioder i livet jobba mindre eller mer men alltid se till att pension och lön består. Genom att nyttja den ekonomiska buffert man byggt upp i sitt företag till pension och löneersättningar kan man undvika att senare i livet ekonomiskt drabbas av att man tagit hand om barn eller anhöriga i omgångar, säger Urban.

Många tror att ”gigande” är negativt för individens välbefinnande men erfarenheten från Berotec är precis tvärt om. Det är tydligt att den frihet som skapas som egenföretagare ger en bättre balans i livet. Man får möjligheten att välja och då gör man ofta klokare val. Just att få tillgång till återhämtning är väldigt viktigt för att undvika stressrelaterade problem. Man kan gilla att jobba hårt och intensivt men däremellan måste det finnas tid till återhämtning i andra delar av livet. Nyckeln är att man ser sitt uppdrag som korta ”leveranser” och när de är klara då går man hem, till nytta både för kund och konsult. Som gigande företagare finns annars en risk att konsulten fokuserar på arbetsmängden vilket skapar ett stressat beteende. Egenföretagande med balans är den lösning som bäst ger hållbar hälsa.

Det viktigast att tänka på när man överväger att gå från anställning till uppdrag genom eget företag är det egna engagemanget, dvs att egenföretagandet är min dröm. Drivkraften är att verkligen vilja hjälpa sina kunder, då kommer lönsamhet som ett resultat. Givetvis behöver den egna kompetensen samt viljan att utvecklas inom sitt gebit och i sin bransch vara stark. En stor skillnad mot att vara anställd är att man måste etablera och underhålla ett stort nätverk på eget initiativ. Genom dessa sammanhang hittar man kompetens och delar erfarenhet med varandra. Det skapar en delad gemensam trygghet. Svårast är uppstarten av företaget som kan vara en kritisk period med små intäkter. Då behövs ett brett stöd från olika håll, som också ökar möjligheten att lyckas!

Giggandet började främst i Media- och Kommunikationsbranschen. Idag är fenomenet etablerat i nästan alla branscher, pådrivet av globalisering och digitalisering. Det är svårt att hitta anställa rätt kompetens, därför blir det alltmer intressant att dela kompetens. Långa heltidsuppdrag i kundens miljö försvårar kompetensdelning medan specialistuppdrag däremot avropas mer vid behov och där är det vanligt att en och samma konsult har uppdrag hos flera verksamheter samtidigt. De vanligaste rollerna som specialister och verksamhetsutvecklare har i sina uppdrag är olika chefsjobb, projektledare, utvecklare och utredare medan inom bemanningsuppdrag är mer produktion, service och programmering.

Kundens nytta med att använda konsulter i uppdrag istället för egna anställda är att konsulterna är mycket mer motiverade och vet att framgångar i framtiden hänger på hur väl man genomför uppdraget idag. Kunden får också ta del av konsultens tidigare erfarenheter, ibland även från en helt annan bransch. Konsulter kan också tillföra ett nätverk utanför kundföretaget vilket gör det möjligt att hitta kompetenser på helt nya sätt.

De fördelar som man som individ får av att vara egenföretagande konsult är bland annat en stor individuell frihet. Man kan själv
bestämma över uppdraget och hur den egna utvecklingen blir. Dessutom har man möjligheten att själv bygga sin trygghet rörande ekonomi, försäkringar och pension. De
nya nätverk man skapar är stimulerande och man får känslan av att leva sitt företag i harmoni med övriga livet.

Konsulter som är egenföretagare kan organisera sig på olika sätt eller använda olika verktyg för att minska riskerna med att inte vara formellt anställd. Det finns idag företag
och organisationer som erbjuder plattformar för att skapa en skräddarsydd egen trygghetsplattform. Genom olika nätverk får man många tips och idéer på hur man kan hålla ner sina kostnader samtidigt som det kan komma tips om nya kunder och affärsmöjligheter.

– Det råder kompetensbrist, därför blir det alltmer intressant att dela på den kompetens som finns. Det har också visat sig att de bästa
talangerna ofta inte vill bli anställda, utan kör just eget. Så här skapas en bra möjlighet både för konsult och kund berättar Urban.

I Sverige är det enkelt att starta eget idag. Information finns på internet och siter som verksamt.se vilka är ganska självinstruerande. Men det finns områden som initialt kan ha lite
hög tröskel. Några exempel är:

  • Traditionella bankkontakter är ibland onödigt formella vilket gör uppstarten lite onödigt krånglig. Gigande egenföretagare är vanligtvis ett konsultbolag med låga investeringar och
    med mycket låg risk.
  •  Vid planering av sina pensionsavsättningar utgår flertalet banker och rådgivare från egna produkter – det är tyvärr svårt att hitta verkligt obundna rådgivare.
  • Bolagets bokföring har tidigare varit omständlig att sköta själv men det håller idag på att moderniseras rejält. Som egenföretagare kan man enkelt använda digitala plattformar (ex vis Bokio) och där köpa precis bara det man behöver.
  • Fortfarande kan det vara problem med privat lån till lägenhet eller villaköp p.g.a. att man inte har en fast anställning. Separat intyg från uppdraget kan råda bot på detta, men man kan fråga sig om det skall vara nödvändigt?
  • Det finns mycket bra erfarenhet inom dessa områden som delas inom olika nätverk.

-Slutligen är mitt råd att prata med någon som är van vid egenföretagande och dess möjligheter och utmaningar så kommer många frågetecken att rätas ut. Det är så ett hållbart företagande med balans i livet skapas summerar Urban.

 

Här kan du läsa mer om hur vi på Berotec jobbar!

Artikeln publicerades på hallbartillvaxt.eu i samband med Almedalsveckan 2019.

© HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE AB 2019, all rights reserved

HållbarTillväxt hjälper företag att genom sitt hållbarhetsarbete skapa långsiktigt lönsamma affärer. Vi gör det genom att integrera hållbarhetsarbetet i ordinarie verksamhet, bistå med beställarkompetens av experter och coacha ledningen vid affärsutveckling. Genom vår långa och breda affärserfarenhet, operativa kunskap och strategiska kompetens, vet och förstår vi hur det är att ha ansvar i ett företag. Och vi vet hur man implementerar förändringar och lever sina värderingar – på riktigt. www.halllbartillvaxt.eu

Gig-skola, lektion 2 den 24e april- Att starta ett giggliv?

Är du ingenjör, yrkesverksam eller snart färdigutbildad, och funderar på livet som giggare/egenföretagare? Kan det vara så att…Läs mer

I april börjar Fredrik Bertilsson som Affärsledare i Västerås

Affärsledarteamet i Västerås stärks upp av Fredrik Bertilsson, som börjar livet som egenföretagare på Berotec den 1a april.…Läs mer