Aktuellt

Berotec Training erbjuder en 2-dagars kurs i Cyber Security

Under två dagar kommer vi under ledning av Jonas Kallmén att fördjupa oss i Cyber Security med fokus på IoT-säkerhet, ISO 27001 och andra väsentliga koncept! Säkerhet består av passord lösenord, brandväggar och virusprogramvara men det är också mycket annat som behövs vara på plats. Ingen verksamhet vill förlamas, övervakas, hitta sitt kundregister till salu på Darknet eller se värsta konkurrenten vara först med lansering av den produkt som ni utvecklat. Säkerligen vill du inte heller att någon annan tar kontroll över din elbil under tiden som den laddas.

Företag i Sverige ligger långt fram inom digitalisering och har dessutom oftast skydd som räcker för “script kiddies” men de flesta har ännu inte spetsteknik för att skydda sin information vid lagring, kommunikation och bearbetning mot professionella hackers, eller stater som är ett underskattat hot. Därför drabbas svenska företag ofta av cyberattacker. IoT-säkerhet är en av de största tekniska bristerna i många organisationer, vilket bl.a. beror på att standarder ännu delvis saknas. Det finns många saker som kan göras så att de flesta företags säkerhet förbättras avsevärt.

Under den här tvådagarskursen som är både praktisk och teoretisk kommer vi arbeta med att förstå existerande tekniker och hot och samtidigt identifiera och analysera era egna svaga sidor. Det blir också exempel på några företag som inte upptäckt och tätat sina brister i tid.

Kriminella följer inte lagen men det måste vi som företag göra och ofta vill vi kunna garantera våra ägare, samarbetspartners och anställda att företaget är en säker leverantör, bra partner och en stabil arbetsgivare. Därför studerar vi säkerhet ur ett etiskt och juridiskt perspektiv samt skaffar oss en översiktlig bild av hur vi bör skapa förebyggande åtgärder och en handlingsplan. Även Artificiell Intelligens och hållbarhet kommer med i bilden då AI kraftigt förstärker hotbilden, samtidigt som hållbarhets får större utrymme i många företag.

Eftersom ROI är väsentligt för all affärsdrivande verksamhet diskuterar vi också besparingar som motiverar att spendera resurser på säkerhet. Så gott som alla företag har en användarpolicy men på många arbetsplatser är den ett “dammigt dokument” utan större genomslagskraft. Det är inte bra eftersom vi vet att över 90% av alla cyberattacker aldrig hade inträffat om systemanvändarna hade agerat på ett säkert sätt. Vi arbetar med frågor och tillvägagångssätt för att omvandla användarpolicyn till ett levande dokument som på riktigt kommer utgöra en av pelarna i eran säkerhetspolicy.

Efter att vi skapat oss en förbättrad förståelse av hot och motåtgärder tittar vi översiktligt på hur vi kan använda denna förståelse, inte bara för tekniskt skydd, utan också för att implementera ett “Information Security Management System” (ISMS) kanske till och med kommer leda till att ni certifierar er enligt ISO 27001.

Efter kursen kommer du som deltar ha förbättrade kunskaper inom
  • Existerande tekniker och hot samt terminologi som hjälper dig till en bättre dialog
  • Att identifiera, analysera och riskbedöma egna svaga punkter
  • IoT-säkerhet
  • Att skapa etiskt och juridiskt hållbara förebyggande åtgärder och en handlingsplan för att kunna hantera attacker
  • Hur vi får användarpolicyn att bli ett dokument som faktiskt fungerar
  • Översiktlig förståelse kring hur vi kan skapa ett ISO 27001-certifierat ISMS
Passar dig som

Kursen passar dig som vill få bättre förståelse för behovet av dataintegritet, säker informationshantering i nätverk och IT-säkerhet i allmänhet. Du har intresse av att hjälpa ditt företag undvika att känsliga uppgifter säljs på Darknet eller drabbas av totalstopp då all operativ data plötsligt är krypterad. Du kanske redan idag jobbar med dessa frågor och behöver nya infallsvinklar eller så vill du göra det. Du kan vara systemdesigner, projektledare eller linjechef inom IT eller R&D. Du har även viljan att driva förändring mot ökad säkerhet.

Om kursledaren

Jonas Kallmén, grundare av Intelligent Connected Products, har över 25 års erfarenhet av att driva förändring med hjälp av automatisering och ökad abstraktionsnivå bl.a. genom implementation av modellbaserad design, realtidsoperativsystem, EDA-verktyg, industridatorer (COTS), SaaS, AI och IoT i utvecklingsprocessen för nätverk, industri, tillverkning, konsumentprodukter etc.

Jonas arbetar nu främst med utbildningar, workshops och förstudier inom Cyber Security och AI där det också finns behov av att tänka hållbart.

 

Kursinformation

Agenda: Agendan för dagarna hittar du här
När: Datum sätts senare. Hör gärna av dig till mikael.lindberg@berotec.se för mer information.
Var: Berotec Stockholm, Karlsbergs strand 4 i Pampas Marina, Solna
Pris: 16 500 kr exklusive moms, inklusive lunch och kurslitteratur
Grupprabatt: Anmäler du tre personer från samma företag, så betalar du endast för två

The Berotec way – en hållbar karriär, steg 1

Vi som jobbar och rör oss i ingenjörssfären är heta villebråd på en stekhet marknad. Det finns massor…Läs mer

Berotec växer i Göteborg, rekryterar Per Ekholm som Affärsledare

Pressmeddelande 8 september 2021 Per Ekholm tar en Affärsledarroll på konsultbolaget Berotec. Tillsammans med kollegan Emma Fornander kommer…Läs mer