Aktuellt

Berotec Training erbjuder en 2-dagars kurs i Cyber Security

Under två dagar kommer vi under ledning av Jonas Kallmén att fördjupa oss i Cyber Security med fokus på IoT-säkerhet, ISO 27001 och andra väsentliga koncept! Säkerhet består av passord, brandväggar och virusprogramvara men det är också mycket annat som behövs vara på plats. Ingen verksamhet vill förlamas, övervakas, hitta sitt kundregister till salu på darknet eller se konkurrenten vara först med den produkt som de utvecklat. Säkerligen vill du inte heller att någon annan tar kontroll över din elbil under tiden som den laddas.

Företag i Sverige ligger långt fram inom digitalisering och har dessutom oftast skydd som räcker för “script kiddies” men de flesta har ännu inte spetsteknik för att skydda sin information vid lagring, kommunikation och bearbetning mot professionella hackers, eller stater som är ett underskattat hot. Därför drabbas svenska företag ofta av cyberattacker. IoT-säkerhet är en av de största tekniska bristerna i många organisationer, vilket bl.a. beror på att standarder ännu delvis saknas. Många actions finns dock att ta och de flesta företag kan förbättra sin säkerhet avsevärt.

Under den här tvådagarskursen arbetar vi med att förstå existerande tekniker och hot samt att identifiera och analysera våra egna svaga sidor. Vi tittar också på några verkliga exempel från företag som inte upptäckt och tätat sina ”Zero days” i tid.

Kriminella följer inte lagen men det måste vi som företag göra och ofta vill vi kunna garantera våra ägare, samarbetspartners och anställda att företaget är en säker leverantör, bra partner och en stabil arbetsgivare. Därför studerar vi säkerhet ur ett etiskt och juridiskt perspektiv samt skaffar oss en översiktlig bild av hur vi bör skapa förebyggande åtgärder och en handlingsplan. Även Artificiell Intelligens och hållbarhet kommer med i bilden då AI kraftigt förstärker hotbilden, samtidigt som hållbarhets får större utrymme i många företag.

Eftersom ROI är väsentligt för all affärsdrivande verksamhet diskuterar vi också besparingar som motiverar att spendera resurser på säkerhet. Så gott som alla företag har en användarpolicy men på många arbetsplatser är den ett “dammigt dokument” utan större genomslagskraft. Det är inte bra eftersom vi vet att över 90% av alla cyberattacker aldrig hade inträffat om systemanvändarna hade agerat på ett säkert sätt. Vi arbetar med frågor och tillvägagångssätt för att omvandla användarpolicyn till ett levande dokument som utgör en av pelarna i vår säkerhetspolicy.

Efter att vi skapat oss en förbättrad förståelse av hot och motåtgärder tittar vi översiktligt på hur vi kan använda denna förståelse, inte bara för tekniskt skydd, utan också för att implementera ett “Information Security Management System” (ISMS) certifierat enligt ISO 27001.

ANMÄL DIG HÄR!

Efter kursen kommer du som deltar ha förbättrade kunskaper inom
  • Existerande tekniker och hot samt terminologi som hjälper dig till en bättre dialog
  • Att identifiera, analysera och riskbedöma egna svaga punkter
  • IoT-säkerhet
  • Att skapa etiskt och juridiskt hållbara förebyggande åtgärder och en handlingsplan för att kunna hantera attacker
  • Hur vi får användarpolicyn att bli ett dokument som faktiskt fungerar
  • Översiktlig förståelse kring hur vi kan skapa ett ISO 27001-certifierat ISMS
Passar dig som

Kursen passar dig som inser behovet av dataintegritet, säker informationshantering i nätverk och IT-säkerhet i allmänhet samt har ett intresse av att hjälpa ditt företag undvika att känsliga uppgifter säljs på darknet eller drabbas av totalstopp då all operativ data plötsligt är krypterad. Du kanske redan idag jobbar med dessa frågor och behöver nya infallsvinklar. Du kan vara systemdesigner, projektledare eller linjechef inom IT eller R&D. Du har även viljan att driva förändring mot ökad säkerhet.

Om kursledaren

Jonas Kallmén, grundare av Intelligent Connected Products, har över 25 års erfarenhet av att driva förändring med hjälp av automatisering och ökad abstraktionsnivå bl.a. genom implementation av modellbaserad design, realtidsoperativsystem, EDA-verktyg, industridatorer (COTS), SaaS, AI och IoT i utvecklingsprocessen för nätverk, industri, tillverkning, konsumentprodukter etc.

Jonas arbetar nu främst med utbildningar, workshops och förstudier inom Cyber Security och AI där det också finns behov av att tänka hållbart.

 

Kursinformation

Agenda: Agendan för dagarna hittar du här
När: 15-16 september 2021, klockan 09:00-16:30 (du är välkommen från 8:30 för kaffe och en mjukare start på dagen) bägge dagarna.
Var: Berotec Stockholm, Karlsbergs strand 4 i Pampas Marina, Solna
Pris: 16 500 kr exklusive moms, inklusive lunch och kurslitteratur
Grupprabatt: Anmäler du tre personer från samma företag, så betalar du endast för två
Anmälan: Anmäl dig här

Berotec Training erbjuder en 2-dagars kurs i Cyber Security

Under två dagar kommer vi under ledning av Jonas Kallmén att fördjupa oss i Cyber Security med fokus…Läs mer

Välkommen på Öppet Hus på Berotec (digitalt), den 15e september

Berotec har i över 20 år haft en unik idé om att egenföretagare tillsammans ger utveckling, frihet, glädje,…Läs mer