Berotec Training

Agenda för kursen i Cyber Security

Agenda

Dag 1

 • Vad innebär Cyber security och vilka målsättningar bör mitt företag ha
 • Internet och datorkunskap med säkerhet på alla nivåer
 • Det du trodde du visste
 • Deep web & darknet
 • Attacktyper & tekniker för minskad sårbarhet, inklusive en övning
 • Säkerhetshål – hur du skyddar dig
 • Artificiell Intelligens som del av nätverkssäkerhet
 • Intrångsdetektering & nätverksanalys, inklusive en övning

Agenda

Dag 2

 • IoT säkerhet
 • Etik, lagar och regler (GDPR etc)
 • Riskanalys, inklusive en övning
 • Undvik, hantera och begränsa förluster
 • Användarpolicy
  1. Exempel på besparingar samt vinster för ökad hållbarhet
  2. Skapa en uppdaterad och fungerande policy
  3. >90% av alla lyckade cyberattacker beror på okunskap eller obetänksamhet hos systemanvändarna
 • Informationssäkerhet
  1. Praktiska exempel på brister
  2. Hantering av extern återkoppling
  3. Skapa ett certifierat “Information Security Management System” (ISO 27001

TILLBAKA TILL KURSINFORMATIONEN

Kontakt

Välkommen till Berotec.
Som kund, konsult eller vän

Våra kontor

Göteborg
Odinsgatan 13
411 03 Göteborg
Hitta oss
Linköping
Gjuterigatan 5
582 73 Linköping
Hitta oss
Stockholm
Karlbergs Strand 4

171 73 Solna
Hitta oss
Uppsala
Vaksalagatan 2
753 20 Uppsala
Hitta oss
Mälardalen & Bergslagen
Port Anders gata 9
722 12 Västerås
Hitta oss
Affärsstödet
Karlsbergs strand 4
171 73 Solna
Hitta oss