Definition av kompetensnivåer

I listan nedan visas definitioner av respektive kompetensnivåer. Dessa är en modifiering av de definitioner Kammarkollegiet använder vid upphandlingar. Observera att definitionerna för kompetenser av typ Roll skiljer sig från övriga kompetenser.

 

1 – Grundläggande nivå

Roll Tekniker, Verktyg, Metoder och processer etc.
Kunskap Nyss genomförd utbildning inom aktuellt område Nyss genomförd utbildning inom aktuellt område
Erfarenhet Kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult Studerat på högskola eller annan erfarenhet
Ledning Behöver arbetsledning Behöver arbetsledning
Självständighet Kan självständigt utföra enklare uppgifter Kan självständigt utföra enklare uppgifter

2 – Medelkompetens

Roll Tekniker, Verktyg, Metoder och processer etc.
Kunskap Har utbildning inom området, hanterar viss svårighetsgrad Har utbildning inom området, hanterar viss svårighetsgrad
Erfarenhet Har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag/projekt. Har använt färdigheten praktiskt i ett uppdrag.
Ledning Kräver viss arbetsledning Kräver viss arbetsledning
Självständighet Kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter Kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter

3 – Hög kompetens

Roll Tekniker, Verktyg, Metoder och processer etc.
Kunskap Hög kompetens inom området Hög kompetens inom området
Erfarenhet Har haft flera uppdrag/projekt inom området och kan arbeta självständigt. Är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har använt färdigheten vid flertalet uppdrag och
känner sig trygg i tekniken
Ledning Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp Jobbar självständigt och kan stötta kollegor inom
området
Självständighet Kan arbeta självständigt Kan arbeta självständigt

4 – Mycket hög kompetens

Roll Tekniker, Verktyg, Metoder och processer etc.
Kunskap Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens
inom området
Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens
inom området
Erfarenhet Har deltagit i stora uppdrag/projekt inom aktuellt område och genomfört uppdrag/projekt med mycket hög kvalitet. Arbetar självständigt och kan leda, bilda och utveckla inom området. Har använt färdigheten under flera år och i ett antal olika miljöer och uppdrag
Ledning Tar huvudansvar för ledning av större grupp Jobbar självständigt och kan leda och utveckla
kollegor inom området
Självständighet Mycket stor Mycket stor

5 – Expert inom området

Roll Tekniker, Verktyg, Metoder och processer etc.
Kunskap Kompetens av högsta rang inom aktuellt område,
uppfattas som expert/guru på marknaden
Kompetens av högsta rang inom aktuellt område,
uppfattas som expert/guru på marknaden
Erfarenhet Som nivå 4 men arbetat i fler stora uppdrag/projekt. Är mycket kompetent inom området. Har använt färdigheten kontinuerligt under flera år och i ett antal olika miljöer och uppdrag med en så djup kompetens att man uppfattas som expert/guru
Ledning Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning Kan utbilda, leda och aktivt lära upp nya kollegor
Självständighet Mycket stor Mycket stor

Kontakt

Välkommen till Berotec.
Som kund, konsult eller vän

Våra kontor

Göteborg
Odinsgatan 13
411 03 Göteborg
Hitta oss
Linköping
Gjuterigatan 5
582 73 Linköping
Hitta oss
Stockholm
Karlbergs Strand 4

171 73 Solna
Hitta oss
Uppsala
Vaksalagatan 2
753 20 Uppsala
Hitta oss
Mälardalen & Bergslagen
Port Anders gata 9
722 12 Västerås
Hitta oss
Affärsstödet
Karlsbergs strand 4
171 73 Solna
Hitta oss