Aktuellt

Vi lanserar Gig-skola för Ingenjörer, tillsammans med Ingenjörsjobb

Tillsammans startar Berotec och Ingenjörsjobb en turnerande skola för att utbilda ingenjörer i alternativa karriärvägar och de möjligheter som ges genom den växande gig-ekonomin.

I den nya arbetsmarknaden väljer fler och fler, ur olika yrkesgrupper, att gigga istället för att jobba i en traditionell anställning. Nyttjas dessa giggare på rätt sätt har både personen i fråga och samhället i stort mycket att vinna. Ingenjörsutbildningarna utförs ofta i nära samarbete med de största svenska företagen och en karriär på något av dessa har länge varit norm. I den arbetsmarknadsförändring som pågår finns många alternativ till denna karriärväg, giggandet är ett sådant och bör lyftas fram.

– En av de stora utmaningarna på dagens arbetsmarknad är att arbetsgivarna upplever en stark brist på ingenjörer. Samtidigt upplever många ingenjörer att de lägger alldeles för mycket tid på andra saker istället för att få maximalt utlopp för sin förmåga och kompetens. Vi tror att arbetsmarknaden tjänar på en ökad rörlighet och att en ingenjör i många fall kan göra mer nytta, både för sin arbetsgivare och för sig själv, genom att arbeta uppdragsbaserat eller ”gigga”. Samtidigt upplever vi att ingenjörerna i våra nätverk behöver lära sig mer om vad det innebär att vara en giggare. Därför startar vi tillsammans med Berotec en Gig-skola där vi vill slå hål på fördomar, utbilda i vilka möjligheter som finns och inspirera till en alternativ karriärväg, säger Linus Person, VD på Ingenjörsjobb.

– Det är oerhört viktigt att de eftertraktade ingenjörerna förstår vad som pågår på arbetsmarknaden och hur de bäst kan bidra och utvecklas. Gig-ekonomin skapar förutsättningar för personer med tillväxtkritisk kompetens att vara där de gör störst skillnad. Vi ser även att trösklar sänks för att ta in mångfald i team, något som ökar innovationskraften och effektiviteten. Det känns väldigt inspirerande att få fler ingenjörer att inse vilka valmöjligheter de har karriärmässigt och att få utbilda om möjligheter och utmaningar med giggandet, berättar Helena Torhage, marknadsansvarig på Berotec.

Vill du veta mer om Gig-skolan?
Hör av dig till helena.torhage@berotec.se

Om Ingenjörsjobb
Ingenjörsjobb är Sveriges ledande nätverk och jobbportal för ingenjörer. Vår vision är att bli den självklara platsen Sveriges ingenjörer vänder sig till för kunskap, inspiration, bygga nätverk och skaffa nytt jobb. Ingenjörsjobb står även bakom nätverket Female Engineer Network (FEN).

Johnny Tydal – nygammal Berotecare går in som Affärsledare i Stockholm

I Stockholm ökar vi på sälj- och konsultledarkraften med en ny Affärsledare. Johnny Tydal var tidigare Beroteckonsult och…Läs mer

Berotec flyttar in på Mjärdevi Science Park i Linköping

Science Park Mjärdevi i Linköping är en innovationshotspot som samlar högteknologiska och innovativa företag i alla faser. Självklart…Läs mer