Aktuellt

Eftermiddag med IoT, Industry 4.0, sensorer och IO-Link

Karlstad
Berotec, tillsammans med ifm electronics, var i tisdags (7 februari) värdar för ett seminarium med fokus på Industry 4.0, sensorer och kommunikationsstandarden IO-link. Nästan 30 representanter från Värmlands näringsliv och organisationer var på plats för att ta del av hur de skulle kunna ta nästa steg mot att dra nytta av digitaliseringens möjligheter i tillverkningsprocessen.

”Berotec är ett annorlunda konsultbolag inom teknik och management där vi alla drivs av att hjälpa våra kunder att utvecklas. Bland annat hjälper vi dem med att dra nytta av digitalisering i allmänhet och Internet of Things (IoT) och Industry 4.0 i synnerhet. Vi vill också gärna dela med oss av vad vi lärt oss och därför håller vi seminarier som dessa” säger Jan Erlandsson, affärsledare för Berotec i Karlstad/ Örebro-regionen och värd för eftermiddagen.

Industri 4.0
”Tillsammans med våra vänner på ifm electronic satte vi samman ett program med fyra korta presentationer som vi trodde skulle ge något till olika roller inom främst tillverkande industri. Att döma av vilka som kom så tror vi att vi skapade ett intressant program” berättar Carl Fredrik Kastengren, ansvarig för kompetensområde IoT på Berotec och arrangör.

Carl Fredrik inledde med att beskriva hur Berotec hjälper företag att komma igång med sin utveckling mot att bli en bättre leverantör till sina kunder med hjälp av IoT och Industri 4.0. Han fortsatte med att ge en bakgrunden till varför Industri 4.0 och liknande initiativ har startats i bland annat Tyskland, USA och Kina samt översiktligt hur det är tänkt att öka effektiviteten och produktiviteten och möjliggöra individualiserad massproduktion inom industrin. Som tekniska byggstenar inom Industri 4.0 nämns teknologier som Augmentet Reality (AR), Big Data analytics och IoT vilka använder sig av data från sensorer i processer, produkter och omgivning. ”Då man absolut inte vill störa styrsystemen för processerna eller produkterna kan kommunikationsteknologi som IO-Link komma mycket väl till pass” avslutade Carl Fredrik och lämnade ordet till Gary Troberg.

Kommunikationsteknik för sensorer – IO-Link
Gary är Product Sales Manager Networking & Industry 4.0 på ifm electronics. Ifm tillverkar och säljer bland annat sensorer av alla slag, av vilka många är konstruerade för att använda IO-link. Gary beskrev hur man med IO-link kan skapa två kommunikationsvägar från sensorn, en till styrsystemet och en till datainsamlingssystem utanför processen. IO-link ger också möjlighet att hämta ut flera mätstorheter från en och samma sensor. En tredje fördel är att IO-link och dess IO-link master ser till att när en sensor byts ut får den nya sensorn samma parametersättning som den gamla, automatiskt. Gary avslutade med att visa en live demo om hur IO-link kan användas i en tank-installation. Demo-spöket hölls sig långt borta – ska vi ta det som ett gott omen för tekniken?

Att implementera IO-link, erfarenheter från PIAB
PIAB, en kund sedan länge till Berotec, utvecklar vakuumlösningar för olika applikationer. Peter Engborg är Berotecare och har hjälpt PIAB att implementera IO-Link i den senaste generationen vakuumejektorer (tryckluftsdrivna vakuumpumpar). Peter berättade på en djupare teknisk nivå hur han ser på fördelarna för PIAB och deras kunder att använda IO-Link, bland annat hur det ger fler möjligheten att styra beteendet på vakuumejektorn än man tidigare kunnat göra. ”Med IO-link får PIABs kunder fler sätt att styra vakuumlyftlösningar för säkra lyft oavsett material, med ett minimum av dyr tryckluft” avslutade Peter.

En produktionstekniker funderar kring ”Min fabrik”
Industri 4.0, sensordata och analys syftar som sagt till högre effektivitet och produktivitet i produktionen. Martin Bengtsson, Berotecare och produktionstekniker var sist ut denna eftermiddag och beskrev de fördelar han kan se kommer att realiseras i produktionen när allt fler steg i produktionsprocessen kan samordnas med hjälp av data insamlad från process och maskiner. ”I min fabrik kan produktionsprocessens olika delar, som svarvar, slipmaskiner och andra bearbetningsmaskiner hjälpas åt för att hålla en hög produktionstakt. Märker produktionslinan att en maskin inte kan utföra sitt uppdrag med tillräcklig kvalitet kommer systemet be en annan maskin, som har kapacitet över, att hjälpa till, att ta över delar av den första maskinens uppgifter – automatiskt, utan att någon operatör behöver lyfta ett finger” säger Martin och fortsätter ”Inom en snar framtid, ja egentligen är vi redan där, kommer maskiner kommunicerar längs med flödet, både framåt och bakåt, ta egna beslut och också kommunicerar så att säga åt sidan, för att beställa underhåll eller nya slitagedelar”.

Mingel och nästa steg
Eftermiddagen avslutades med mingel med branschkollegor på Restaurang Slussen och det blev tidig kväll innan Jan Erlandsson och Carl Fredrik Kastengren stängde dörren bakom den siste gästen. ”Det var många som stannade kvar rätt så länge på minglet och stämningen var öppen och skönt gemytlig, vi kan bara tolka det som att våra gäster var nöjda med seminariet” säger Janne och Carl Fredrik konstaterar ”Det här blev bra, vi kommer att göra ett nytt seminarium, snart. Vi ses väl då?”

Grattis Berotec Karlstad, 10 år!

Den 1a juni firade vi att Berotec Karlstad nu funnits i 10 år. Vi arrangerade dels ett öppet firande i…Läs mer

Gig economy 2.0 – får stöd i Mary Meekers internet rapport

När Mary Meeker släpper sin årliga rapport ”Internet Trends Report”, då lyssnar världen. Hon har år efter år…Läs mer