Aktuellt

Ett rekordår för Berotec

Pressrelease 2019-12-17

Verksamhetsåret augusti 2018 – september 2019 har inneburit rekordhög omsättning för Berotec. Det har även varit ett år med hög rörlighet och stor konkurrens. Vi har under samma period hittat nya kunder, konsulter och affärsledare, vilket ger oss ny kraft och vitalisering.

Året i korthet

Berotec är en del av gig-ekonomin i en intensiv teknikbransch med hög rörlighet och i stor konkurrens. Året har kännetecknats av ett flertal förändringar i våra konsultteam. Fler konsulter och affärsledare har valt att gå vidare och starta eget.

Branschens personalomsättning ligger på ca 20-30% och vi ser samma trend hos oss.

Vi har under samma period hittat nya kunder, konsulter och affärsledare vilket ger oss ny kraft och vitalisering.

Siffror i sammandrag 2018/2019 2018/2019 2017/2018
Nettoomsättning 279 759 832 268 204 083
Resultat före skatt 2 815 248 2 598 984
Resultat efter skatt 1 903 254 1 843 953
Resultat i % av omsättning 1,08% 0,9%
Balansomslutning 51 108 004 57 553 572
Soliditet (%) 17,63% 15,1%
Avkastning på eget kapital (%) 34,15% 30,2%
Antal anslutna ca 260 ca 230

Verksamhetsåret 2018/19 var ett år med måttlig tillväxt och stabilt resultat. Stor rörlighet i marknaden och höga personalomsättningar sätter krav på att var flexibla och att ständigt utvecklas.

Väsentliga händelser efter verksamhetsåret

De senaste åren har kännetecknats av ambitioner kring tillväxt för att bli och behålla positionen som en relevant aktör.

Vi har på relativt kort tid både ökat och därefter minskat vår omsättning visavi tidigare incitamentsupplägg för tillväxt samt nu konkurrens från andra aktörer och en del avhopp. Vi har under samma period vidmakthållit våra positioner hos kunderna och även etablerat nya intressanta strategiska kundrelationer.

Styrelsen initierade ett projekt under våren 2019 med en tydlig målsättning att ta Berotec in i framtiden. Det arbetet är i full gång och affärledare och deras team tar fram förutsättningarna till det Berotec alla vill verka i, där vi fortsätter att utmana och utveckla konsultbranschen för människor och affärer att trivas och växa.

Verksamheten

Berotec säljer och tillsätter seniora konsulttjänster inom segmenten produkt- och produktionsutveckling samt ledarskap, där vi arbetar med inbyggda system, mjukvaruutveckling, mekanik och produktionslösningar. Inom IT rör det sig om backend- och frontend-utveckling samt arkitektur. Inom ledarskap hittar vi projektledning, supply chain, chefsuthyrning, analyser, metodutveckling och marknadsutveckling.

Varje konsultteam leds av en lokal Affärsledare, som är ansvarig för rekrytering och försäljning. Alla på Berotec driver eget företag, en modell som skapar frihet och balans i livet för konsulten och hög kvalitet i leverans till kunden.

Berotec har lokala kontor, med god lokalkännedom och många av kunderna finns också där vi finns i Stockholm, Göteborg, Linköping, Västerås, Karlstad, Örebro och Uppsala med omnejder. Potentiella kunder finns över hela Sverige, men i särskilt stor utsträckning nära landets tekniska högskolor.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Ordförande har ordet

Vi finns till för att skapa ett sammanhang för riktigt duktiga konsulter som vill driva eget bolag tillsammans. Vi finns till för att skapa hållbara lösningar för våra kunder. Vi utvecklas tillsammans och vi utvecklas med våra kunder. Delaktighet, öppenhet, frihet, ansvar och befogenheter samt grymt utvecklande uppdrag hos krävande kunder är det som gör det kul att vara Berotecare. Kunderna uppskattar oss för vår erfarenhet, vårt driv, vårt engagemang och vår servicekänsla. Hos Berotec finner kunderna snabbt hållbara lösningar. I konkurrensen sticker vi ut och är annorlunda genom vår ”höga lägsta-nivå”, vår expert- och specialistleverans och vår service-grad. Vår position som ett konsultbolag med enbart erfarna, drivna sedan snart 20 år tänker vi behålla, förstärka och utveckla.

Vi är fortfarande ungdomligt nyfikna och gillar förändring till det bättre. Därför arbetar vi nu kraftfullt för att utvecklas till den bästa platsen för både egenföretagande konsulter och för kunder som vill ha kvalitet och hög servicegrad.

Håkan Mildh Svensson, grundare och ordförande

Marknadsutsikter

Berotecs kunder finns främst inom tillverkande industri. Vi hjälper stora och väletablerade företag likväl som små nya. Både multinationella bolag, till start-up’s ser nyttan av att snabbt kunna hitta drivna och erfarna specialister och experter. De stora teknikförändringarna vi ser med digitaliseringen, som en av de stora, tillsammans med on demand-ekonomin (GIG-ekonomin) skapar stora omställningsbehov hos våra kunder och i hela vår bransch. Vi känner oss väl rustade och är redan etablerade som experter inom båda dessa trender.

Det finns två starka trender i konsultbranschen, den ena är att stora konsultbolag förvärvar de mindre. Den andra tydliga trenden är att fler konsulter ser fördelarna med att driva eget företag och de värderar häftiga uppdrag, frihet och god affärsetik högt. Denna grupp av konsulter matchar Berotecs företagsupplägg väldigt väl.

Berotecs konsulter verkar inom områden där kompetensbrist råder och där efterfrågan är mycket större än tillgången. Konsulten har ofta flera uppdrag att välja mellan och tim-tarifferna, som stått stilla under många år, höjs nu sakta.

Årsredovisningen kan beställas direkt från bolaget

Kontakta vår operativa ledare:
asa.soderbergh@berotec.se

Johnny Tydal – nygammal Berotecare går in som Affärsledare i Stockholm

I Stockholm ökar vi på sälj- och konsultledarkraften med en ny Affärsledare. Johnny Tydal var tidigare Beroteckonsult och…Läs mer

Berotec flyttar in på Mjärdevi Science Park i Linköping

Science Park Mjärdevi i Linköping är en innovationshotspot som samlar högteknologiska och innovativa företag i alla faser. Självklart…Läs mer