Aktuellt

Om vår modell i krisen

Att omvärlden förändrats kan vi konstatera och vi på Berotec har fått många frågor om hur vår modell funkat i en pandemi? Kanske tänker man att det blir väldigt osäkert att vara både egenföretagare och i konsultbranschen i en tid när många konsultuppdrag sägs upp och det är svårt att få verksamheter att rulla. Ekonomiskt har Berotec en modell som är anpassad till de plötsliga förändringar som konsultbranschen kan innebära, vilket nu är gynnsamt.

Många funderar just nu på hur de kan bygga en mer flexibel organisation. Därför delar vi här hur Berotec är uppbyggt och vad som funkar bra under den speciella våren 2020! Kanske finns det något i vårt sätt att jobba som kan anpassas eller implementeras hos er?

Vi har inga anställda och alla funktioner är företagare. Vi jobbar i en helt procentuell modell för att vara snabba och flexibla när marknaden eller konkurrensen ändras.

Inga anställda = fokus på det viktigaste

Eftersom ingen på Berotec är anställd har vi inte behövt ägna tid åt permetteringar, facksamtal och annan admin. Fullt fokus på relationer och framåtriktade aktiviteter har varit möjligt. Vi har kunnat finnas nära våra konsulter och kunder för att hjälpa dem ur denna situation på bästa sätt. På samma sätt kunde vi agera redan vid telekomkrisen 2003 och vid finanskrisen 2008-2009.

Kulturen, extra viktig nu

Vi har i alla 20 år satsat allt på att bygga en gemensam kultur och en plattform, där alla Berotecare driver egna bolag men ändå kan samverka som ett stort företag. Gemenskap och kultur är jätteviktiga faktorer och en utmaning när alla även är egna. Det har alltid funnits stort utbyte Berotecare emellan och mycket som är kul i organisationen. Många är Berotecare för att träffa kollegor, få hjälp med säljet och ha ett sammanhang. Vi är en utspridd organisation och har alltid erbjudit digitala mötesmöjligheter men nu blev tom vår ”sommarfest” digital. Det blev färre bad och nattgäster i båtar än vanligt men det är häftigt att alla, oavsett ort kunde vara med!

Vi är värderingsstyrda, våra värderingar har kunna leda oss genom denna period (också). Då tappar vi aldrig fokus på det som är viktigast.

Organisationen

Organisationen är uppbyggd av team beståendes av en eller två affärsledare och 10-20 konsulter. Affärsledaren både leder, rekryterar och säljer konsulterna men samarbeten över teamgränser uppmuntras självklart och sker ofta. Vi har en platt organisation helt utan hierarkier, vi har ingen vd men en ny operativ ledare på väg in.

Med en mycket slimmad organisation, där nästintill alla våra kostnader är rörliga, har vi kunnat vara snabbfotade och inte sitta paralyserade av krisskräck. Vårt arbete med både försäljning och marknadsföring har kunnat köras på enligt tidigare planer. Centralt jobbar ca 2 heltider med bra stöd från styrelsen.

Vi äger Berotec tillsammans, alla Berotecare blir erbjudna delägarskap.

Affärsmodellen

Konsulterna får den störta procenten av faktureringen till kund. Affärsledaren erhåller provision för säljarbetet och provision för arbetet med att vårda och utveckla konsulten. Resterande täcker kostnader för drift och utveckling och teamens aktiviteter. Berotec är inte byggt för vinstmaximering utan för att vara hållbart i hög- och lågkonjunktur, för att alltid kunna stötta konsulterna.

Tryggheten

Att vara många företagare tillsammans har uppfattats tryggt genom pandemin, vi har kunnat dela myndighetsinformation och utbilda alla istället för att var och en ska behöva jaga, tolka och sätta sig in i vad som sker.

Vi ser även att många konsulter har ett stort intresse för att bli en del av Berotec just nu. Det är tydligt att en anställning inte alltid innebär trygghet och att stå helt ensam som företagare, när det blåser orkan, är hårt. Att driva sin verksamhet tillsammans med andra och dela kompetenser och nätverk är ett tryggt sätt att vara företagare på. Kommer vi se en uppgång för nätverk och samarbeten av olika slag när detta är över?

Konsulter i balans

Våra konsulter bestämmer själva hur mycket de ska jobba. Vi mäter inte debiteringsgrad och vill man ta ledigt långa perioder är det ok. Har man ett liv i balans har man ofta större glädje och motivation och kan prestera bättre när man jobbar. Det är inte ovanligt att våra kunder upptäcker att konsulterna inte fakturerar heldagar men ändå får jobbet gjort. De går helt enkelt hem när de är klara för dagen och arbetar alltid effektivt. Denna flexibilitet har och vana att jobba annat än 8-timmarsdagar har varit bra nu när vissa uppdrag gått ned i tid och omfattning.

Uppdrag och försäljning

Vi verkar i drabbade branscher men även i branscher som går på högtryck. Vår säljstrategi går ut på att ha just stor spridning och bredd bland kundföretagen. Faktumet att vi är många entreprenörer som tillsammans bygger upp Berotec, bidrar också till spridningen i bransch, kundstorlek mm. Vi har en tydlig entreprenöriell anda och varje affärsledare har möjlighet att utveckla ”sin” lokala verksamhet åt ”sitt” håll, självklart inom Berotecs ramar.

För att måna om sin egen personal och för att kunna nyttja stöd för korttidsarbete har kundföretagen sagt upp många konsulter under de senaste veckorna. Våra konsulter har lång erfarenhet och klassas ofta som verksamhetskritiska. Tack vare just erfarenheten har många av konsulterna fått vara kvar på uppdrag där andra konsulter fått gå.

Gigifiering pågår

Det pratas mycket både om gigifierade organisationer och stora verksamheter helt utan personal. Många duktiga inom sitt område är inte längre anställningsbara. Vi behöver alla anpassa oss till gig-ekonomin. Vi på Berotec har gjort på sättet ovan sedan starten för 20 år sedan, då visste ingen att en gig-ekonomi skulle växa sig stark men tron på frihet och balans fanns där.

Prata mer om flexibilitet och gigekonomin? 

Hör gärna av dig till helena.torhage@berotec.se 

​Lena Joelsson och Jonas Ivarsson går in i Berotecs styrelse

Under Berotecs årsstämma i december valdes Lena Joelsson och Jonas Ivarsson in som nya ledamöter i Berotecs styrelse.…Läs mer

Vi söker en ekonomi-giggare!

Berotecs ekonomifunktion är uppbyggd av flera leverantörer och har tidigare letts av Åsa Söderbergh. Nu går Åsa in…Läs mer