Aktuellt

Berotecare på Azelio, jobbar för FN:s hållbarhetsmål

Azelios teknologi är en game-changer när det kommer till lagring av förnybar energi. Den har en förmåga att producera elektricitet från sitt energilager vid behov under dygnets alla timmar, på distribuerat sätt. De har ett mycket starkt ingenjörsteam, där bl.a tre Berotecare ingår tillsammans med många andra otroligt erfarna produktutvecklare. Här pratar vi med Magnus Jonsson och Jörgen Flood, bägge experter på mekanikkonstruktion, om deras uppdrag på Azelio.

Jörgen Flood

Berätta om vad Azelio gör och vad som gör dem unika?
Azelio utvecklar ett Stirling-baserat system med värmeenergilagring för leverans av elproduktion. Det innebär att vi ska värma ett lager av aluminium med hjälp av förnybara källor, som t ex koncentrerad solenergi, solpaneler eller vindkraft. Värmen från aluminiumlagret används för att driva en Stirlingmotor som genererar elektrisk ström, helt utan utsläpp. Systemet ska kunna leverera ström under 13h med nominell effekt. Det gör att man kan få elektricitet även under de timmar som solen inte lyser eller vinden inte blåser. Alltihop är skalbart, så målmarknaden till att börja med ligger på mellan 0,5-20 MW och på sikt upp till 100 MW.

Vad hade Azelio för utmaning när ni kom in?
Den stora utmaningen som mötte oss var att ta produkten från prototyp till en högvolymsserieprodukt. När vi kom in kan man säga att produkten i stort sett var en färdig prototyp. För att nå serieproduktionsstatus behöver vi testa produkten i vår testanläggning i Åmål och på några olika verifieringsanläggningar runt om i världen.

Magnus Jonsson

Vad gör ni i projektet just nu?
Just nu håller vi på att förbereda inför byggnation av en verifieringsanläggning i Marocko, där vi ska köra igång innan årsskiftet. Parallellt med detta håller vi på att köra Stirlingmotorerna i våra testceller, i Åmål, för utvärdering till kommande installationer. Verifieringarna hjälper oss att ta nästa steg och göra klart produkten för serieproduktion, som är planerad till mitten av 2021.

Kan ni se något resultat redan?

Ja, vi har byggt ihop några motorer och sett att det fungerar bra. Har även testkört dem och sett att det fungerar. Nu kan vi börja med genomförandet av alla planerade tester av systemet. Just nu är det över 200 tester inplanerade.

Varför är det roligt och utvecklande att vara konsult på Azelio?
Det är otroligt intressant att vara en del av ett innovativt företag, som använder en gammal teknik i form av Stirlingmotorn i kombination med ett banbrytande energilager, och som dessutom hjälper oss att nå FN:s klimatmål. Genom Azelios teknik kan vi hjälpa exempelvis sjukhus, fabriker, samhällen i utvecklingsländer, med dåligt utbyggt elnät att få en stabil, hållbar och kostnadseffektiv energitillgång. Det gör det än mer motiverande att lyckas!

Mer om Azelio hittar du här! 

Vill du komma i kontakt med Jörgen eller Magnus?
De nås på jorgen.flood@berotec.se & magnus.jonsson@berotec.se
Du kan även läsa om Jörgen här och Magnus här!

Johnny Tydal – nygammal Berotecare går in som Affärsledare i Stockholm

I Stockholm ökar vi på sälj- och konsultledarkraften med en ny Affärsledare. Johnny Tydal var tidigare Beroteckonsult och…Läs mer

Berotec flyttar in på Mjärdevi Science Park i Linköping

Science Park Mjärdevi i Linköping är en innovationshotspot som samlar högteknologiska och innovativa företag i alla faser. Självklart…Läs mer