Aktuellt

Flytta hem produktion, en artikelserie – Del 1: Den nya trenden – att flytta hem tillverkning

Del 1 i vår artikelserie om att flytta hem produktionen

Den pågående pandemin visar med smärtsam tydlighet på oönskade konsekvenser som tvingar oss Alla att utmana våra invanda tankesätt. Inte minst tydligt är detta kring sårbarheten hos flera av våra svenska produktägande företag, där produktionen tvingas stoppa från ena dagen till en annan.

I många fall handlar det förstås om att köpviljan hos kunden plötsligt avtar och det är svårt att värja sig mot. Men i andra fall handlar det om att materialtillgången plötsligt upphör, då underleverantörer i drabbade områden tvingas pausa. Det är en situation som på sitt sätt är ännu värre, att kunden vill köpa men inte kan och då vänder sig till konkurrenter, som kan leverera, i den situationen vill ingen hamna. Därför ligger följande frågeställning högt på agendan i många ledningsgrupper och styrelserum just nu: Hur säkrar vi materialtillgången, inte bara kortsiktigt utan även långsiktigt så att sårbarheten minskar i vår produktion?

Det är ingen trivial frågeställning att hantera men arbetet måste börja med att utmana den nu etablerade strategin hos många företag, dvs att lägga sin materialförsörjning och/eller produktion där komponentpriset och arbetskraftskostnaden är lägst. En strategi som oftast lett till att man lagt detta hos leverantörer i låglöneländer, långt ifrån Sverige. Mycket av sårbarheten är just kopplat till det.

Men, tittar man på andra parametrar som påverkar valet av leverantörer så finns det många som får större vikt nu under coronakrisen:

 • Politiska krafter/agendor och protektionism i omvärlden
 • Handelshinder som vapen för att gynna egen produktion
 • Oönskad kunskapsöverföring
 • Självförsörjning
 • Produktkvalitet
 • Tillförlitlighet
 • Produktsäkerhet
 • “Time to market”
 • Effektiv utveckling
 • Effektiv produktionssättning
 • Effektivt förbättringsarbete och underhåll av produkter
 • Effektiv support mot kund
 • Processkontroll
 • Processtyrning/optimering
 • Leverantörsbedömningar
 • Systemintegration, t.ex materialplaneringssystem och affärssystem
 • Hållbarhet
 • Miljöaspekter
 • Humana aspekter

Börjar man analysera dessa parametrar så inser man i många fall den stora fördelen med att flytta hela eller delar av produktionen närmare hem. Detta skulle inte bara minska sårbarheten utan också ge andra fördelar, som i slutändan kommer kunden tillgodo. Vi ser att några av våra kunder har kommit långt i detta strategiarbete redan innan corona men vi ser fler och fler som på allvar börjar hantera frågeställningen nu.

För att ta rätt beslut är det viktigt att göra analysen noggrant och se till det egna företagets förutsättningar då det är förknippat med stora resursinsatser och stora investeringar.

Av: Jenny MatssonJenny Matsson (Process- och verksamhetsutvecklare inom Supply Chain), Lennart Brunnberg (Materialingenjör) & Fredrik Ekdahl (Affärsledare i Stockholm)

 

Vi på Berotec har heltäckande kunskap och expertis för att belysa och analysera dessa frågor och hjälper gärna till vid behov.
Vil du ha råd? Ta gärna kontakt med Fredrik Ekdahl, fredrik.ekdahl@berotec.se

​Lena Joelsson och Jonas Ivarsson går in i Berotecs styrelse

Under Berotecs årsstämma i december valdes Lena Joelsson och Jonas Ivarsson in som nya ledamöter i Berotecs styrelse.…Läs mer

Vi söker en ekonomi-giggare!

Berotecs ekonomifunktion är uppbyggd av flera leverantörer och har tidigare letts av Åsa Söderbergh. Nu går Åsa in…Läs mer