Aktuellt

Flytta hem produktion, en artikelserie – Del 3: Utmaningar på vägen

Del 3 i vår artikelserie om att flytta hem produktionen

Beslutet att ”ta hem” produktion till Sverige/Norden/Europa, beroende vart det tidigare har varit, är inget lätt beslut och man bör vara medveten om processen. Vi har här samlat våra erfarenheter kring vad och hur man behöver agera för att hemtaget ska bli framgångsrikt.

Fasa ut och starta upp

Man behöver säga upp befintliga avtal och avsluta sina relationer med produktionsleverantören och i många fall dess lokala underleverantörer av ingående komponenterDetta med en rimlig utfasningsperiod som ska matchas med uppstarten och upprampningsfasen på hemmaplan. Uppstarten av den nya produktionen och samarbetsstarten med komponentleverantörerna måste planeras ytterst noggrant och i god tid, oftast mera tidsmarginal än vad man egentligen har och vad marknaden kräver. 

Att flytta befintliga ritningar och verktyg från leverantörer är en risk utifrån många perspektiv. Vem äger egentligen ritningen/konstruktionen och är verktyget anpassat till andra leverantörer? Vilken revision på ritningen gäller, är den uppdaterad hos kund eller enbart hos leverantör, utifrån små muntliga justeringar gjorda bredvid maskinen på ett verkstadsgolv? Vad finns dokumenterat i specifikationen och vad finns i huvudet på operatören? Dessa frågor kräver svar innan man sätter igång.  

Nya leverantörer

Att leta nya leverantörer kräver crossfunktionella insater och flera ögon från både inköp, kvalitets- och konstruktionsteamenEtt vanligt misstag är att hela industrialiseringsfasen hastas igenom och inte ger den nya leverantören samma förutsättningar som den gamla. Man skickar iväg en offertförfrågan tillsammans med en ritning, förhoppningsvis i rätt revision, och hoppas få ett bra pris=billigt. Vill man skapa en långsiktig relation bör det göras leverantörsbedömningar i flera plan och kvalitetsrevisioner. Att utföra DFM (Design For Manufacturing- Producability review), dvs säkerställa att det är rätt leverantör för rätt artikel är en rekommendation. Samtidigt behöver man se till att de har kunskap och kapacitet att tillverka enligt specifikation, ritning och prognos.

Arbete på hemmaplan

Parallellt med detta får man inte glömma bort arbetet i den egna organisationen, såsom beredning av produkter i systemet, både för konstruktion och inköp. Man behöver implementera nya kvalitetsprocesser vid ankomstkontroll på lager och i produktion samt sluttesta innan packningAllt utifrån vilken produkt man tillverkar och hur kravspecifikationen ser ut. 

Flyttar man in tillverkningen i egna bolaget krävs förmodligen ytterligare utrymme, både i produktion och lager. Tänk även på att med nya maskiner krävs CE märkning. 

Något som oftast får alldeles för lite uppmärksamhet och tid är optimering av lager, packning och transporter (inbound och outbound) av komponenter och av slutprodukten. 

Undvik andras misstag

Vi har sett många göra misstag när man är mån om att snabbt få hem produktionen. Låt oss tillsammans undvika att fler går på samma minor! Kontakta Fredrik Ekdahl om du vill ha rådgivning kring flytt av produktion. 

Av: Jenny MatssonJenny Matsson (Process- och verksamhetsutvecklare inom Supply Chain), Lennart Brunnberg (Materialingenjör) & Fredrik Ekdahl (Affärsledare i Stockholm)

​Lena Joelsson och Jonas Ivarsson går in i Berotecs styrelse

Under Berotecs årsstämma i december valdes Lena Joelsson och Jonas Ivarsson in som nya ledamöter i Berotecs styrelse.…Läs mer

Vi söker en ekonomi-giggare!

Berotecs ekonomifunktion är uppbyggd av flera leverantörer och har tidigare letts av Åsa Söderbergh. Nu går Åsa in…Läs mer