Gig-skola

Gig-ekonomin förändrar sättet vi arbetar på

I den nya arbetsmarknaden väljer fler och fler, ur olika yrkesgrupper, att gigga istället för att jobba i en traditionell anställning. Nyttjas dessa giggare på rätt sätt har både personen i fråga och samhället i stort mycket att vinna. Ingenjörsutbildningarna utförs ofta i nära samarbete med de största svenska företagen och en karriär på något av dessa har länge varit norm. I den arbetsmarknadsförändring som pågår finns många alternativ till denna karriärväg, giggandet är ett sådant och bör lyftas fram. Det kommer vi på Berotec, tillsammans med Ingenjörsjobb göra i form av en digital gig-skola!

Gå till

Gig-lektioner

Utbildningen bjuder på tre tillfällen

För att kunna ta rätt beslut och möta gig-ekonomins utmaningar och möjligheter har vi skapat tre lektionstillfällen för dig som ingenjör.

Lektion 1.

Gig-ekonomin, möjligheter och utmaningar

Vad innebär gig-ekonomin och vilka drivkrafter ligger bakom. Passar jag som giggare och vad kan jag förvänta mig för typ av liv? Kommer det ställas krav på mig och finns det någon trygghet alls inom gig-ekonomin?

Lektion 2.

Starta ett gigg-liv

Hur gör jag får att komma igång och vilka alternativ har jag som giggare? Vi går igenom plattformar, nätverk och olika företagstyper och hittar formen som passar dig! Hur gör jag när jag vill ta lån eller vara föräldraledig?

Lektion 3.

Marknadsför dig själv som giggare

Ditt personliga varumärke blir din viktigaste tillgång. Hur bygger man ett thought-leadership och var marknadsför man sig själv.

Tillfällen

Gig-skolans turnéschema

Vill du att vi kommer till din ort? Hör av dig till helena.torhage@berotec.se

I corona-tider kör vi alla lektioner digitalt.

Lektion 1

Digital lektion: 6 maj, kl. 7:55-9:00.
Lektionen är kostnadsfri och handlar om gig-ekonomin och dess möjligheter och utmaningar. Vi gör även ett test för att se om du passar som giggare.

Lektion 2

Digital lektion: 20 maj, kl. 7:55-9:00.
Lektionen är kostnadsfri och handlar giggalternativ och andra valmöjligheter som finns när man ska köra igång som giggare.

Lektion 3

Digital lektion: 27 maj kl. 7:55-9:00.
Lektionen är kostnadsfri och handlar om hur du marknadsför dig själv som giggare och hur du bygger ett personligt varumärke.

Kursledare

Helena Torhage, Urban Gjers och Håkan Mildh Svensson

Anmälan

Du anmäler dig här

Du får Zoomlänken i din e-postbekräftelse när du anmält dig. Hör av dig till helena.torhage@berotec.se om den inte kommit fram!

Varför?

Varför behövs Gig-skolan?

Helena Torhage
helena.torhage@berotec.se
070-581 74 88

Det är oerhört viktigt att ni eftertraktade ingenjörer förstår vad som pågår på arbetsmarknaden och hur ni bäst kan bidra och utvecklas. Gig-ekonomin skapar förutsättningar för personer med tillväxtkritisk kompetens att vara där de gör störst skillnad. Vi ser även att trösklar sänks för att ta in mångfald i team, något som ökar innovationskraften och effektiviteten.

Jag vill att alla ingenjörer ska inse vilka valmöjligheter de har karriärmässigt och att få utbilda om möjligheter och utmaningar med giggandet.

Ingenjörsjobbs perspektiv

Hur bidrar Gig-skolan till Ingenjörsjobbs verksamhet?

Linus Persson
linus.persson@ingenjorsjobb.se
072-1813077

En av de stora utmaningarna på dagens arbetsmarknad är att arbetsgivarna upplever en stark brist på ingenjörer. Samtidigt upplever många ingenjörer att de lägger alldeles för mycket tid på andra saker istället för att få maximalt utlopp för sin förmåga och kompetens.

Vi på Ingenjörsjobb tror att arbetsmarknaden tjänar på en ökad rörlighet och att en ingenjör i många fall kan göra mer nytta, både för sin arbetsgivare och för sig själv, genom att arbeta uppdragsbaserat eller ”gigga”. Samtidigt upplever vi att ingenjörerna i våra nätverk behöver lära sig mer om vad det innebär att vara en giggare. Därför startar vi Gig-skolan och där vill vi slå hål på fördomar, utbilda i vilka möjligheter som finns och inspirera till en alternativ karriärväg.

Ingenjörsjobb

Vilka är ni?

Ingenjörsjobb är Sveriges ledande nätverk och jobbportal för ingenjörer. Vår vision är att bli den självklara platsen Sveriges ingenjörer vänder sig till för kunskap, inspiration, bygga nätverk och skaffa nytt jobb. Ingenjörsjobb står även bakom nätverket Female Engineer Network (FEN).

Kontakt

Välkommen till Berotec.
Som kund, konsult eller vän

Våra kontor

Göteborg
Odinsgatan 13
411 03 Göteborg
Hitta oss
Linköping
Gjuterigatan 5
582 73 Linköping
Hitta oss
Stockholm
Karlbergs Strand 4

171 73 Solna
Hitta oss
Uppsala
Vaksalagatan 2
753 20 Uppsala
Hitta oss
Mälardalen & Bergslagen
Port Anders gata 9
722 12 Västerås
Hitta oss
Affärsstödet
Karlsbergs strand 4
171 73 Solna
Hitta oss