Case

Simulerad testmiljö, effektivit för Bombardier

Bombardier Transportation är ett världsomspännande företag som utvecklar och tillverkar tåg. Ett modernt tåg består av ett väldigt komplext distribuerat styrsystem med höga säkerhetskrav. Större delen av mjukvaran utvecklas i ett grafiskt högnivåspråk.

Utmaning och problembeskrivning

Tidigare jobbade de på följande vis hos Bombardier i Västerås. Mjukvarutvecklarna hade en hårdvaruburk uppkopplad med spänningsaggregat etc på sitt skrivbord för enklare testning av mjukvaran. För en mera omfattande testning fanns ett hårdvarulabb med samtliga styrsystemsdatorer uppkopplade med riktigt hårdvara. De kopplades sedan via IO kort till en PC, som simulerade omvärlden och underleverantörssystem.

Detta fungerade bra men det fanns begränsningar. Varje projekt hade tillgång till endast en eller möjligen två testriggar, vilket var en stor flaskhals i testningen. Det tog också mycket tid att uppgradera mjukvaran i samtliga datorer.

Lösning

Då började arbetet med att utveckla en simulerad testmiljö som skulle höja kvalitén på mjukvaran, för att labbet inte längre skulle vara en flaskhals. Arbetet startade i små steg och med en begränsad budget. Första steget var att simulera en hårdvaruburk utan kommunikation för grundläggande komponenttester. När väl detta var gjort fanns också möjlighet att kraftigt förbättra debuggmiljön då det i den simulerade världen hade bättre möjligheter att monitorerna koden.

Detta föll väl ut och projektet kunde fortsätta med nästa steg som var att simulera hela tåget. Det gjordes genom att integrera samma omvärldssimulator som redan fanns utvecklad för labbet, tillsammans med simuleringen för samtliga styrsystemsdatorer, bussar och infrastrukturkomponenter.
Denna lösning blev en stor framgång. Även om arbetet startade lokalt i Västerås har sedan andra Bombardiersiter fått upp ögonen för simuleringen och den har nu blivit del av Bombardiers standardverktyg för testning som införs globalt.

En del i framgångslösningen har varit att simuleringen är uppbyggd med en öppen arkitektur, där vilka program som helst kan accessa simulerade bussar IO etc. Det medför att specialprogram som varit viktiga för vissa siter eller projekt, enkelt har kunnat integreras utan att påverka övriga användare.

Av: Anders Öberg

Läs om våra andra case

Exempel på områden där CFD kan göra stor nytta

CFD går att tillämpa inom ett brett spektra av områden. För att du ska få en förståelse för…Läs mer

Kan vi slå hål på vanliga myter om CFD?

Det är vanligt att stöta på människor i olika yrkesroller, både inom industrin och i andra branscher, som…Läs mer