Case

Produktionsutveckling på Mycronic

Utmaning och problembeskrivning

Mycronic är ett svenskt högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför maskiner och utrustning för elektronikindustrin. Mycronic har kraftigt ökad efterfrågan på produkterna samtidigt som man inom avdelningen SMT (ytmonteringsmaskiner) har betydande kvalitetsproblem med en ejektor till en dispenseringsmaskin. Mycronics erfarenhet och egna analys pekar på att COGS (Cost of Goods Sold) är för hög, produktions-yield är för låg och leverans-precisionen för dålig.
Mycronic måste få ordning på kvalitetsproblemen i en tuff konkurrenssituation. Misslyckas Mycronic finns risk att marknaden viker med minskad orderportfölj och försämrat marknadsvärde på börsen som följd.

Lösning

Mycronic tar upp problemställningen med Anders Gribbe under ett av deras möten. Samtalen leder slutligen till att projektet ”Ejector Process Improvment” initieras.
Projektets mål är att analysera nuvarande produktionsupplägg men även, ta fram ett förslag och implementera en ny lösning för att öka kapacitet, ökad produktions-yield och sänka COGS.

Uppdraget består i att analysera tillverkningsflödet, diskutera produktförbättringar med R&D, utarbeta förslag och även implementera det för ejektorn med målsättning att öka tillverkningsvolymen och sänka tillverkningskostnaden. Berotec börjar med att genomföra en värdeflödesanalys när det gäller montering, logistik och testning av ejektorn samt satte även upp en matris över antalet varianter som monterades. En projektgrupp sattes upp för att genomföra de aktiviteter som ingår i analysen. Projektdeltagarna kom från alla stödfunktioner till produktion. Efter några veckor presenterades resultatet för styrgruppen som tar beslut om fortsatt arbete och investering.

Resultatet

Före:

Resultat från nulägesanalys, KPI’er:

  • 2,3 st ejektorer/skift/operatör
  • Minskat antal varianter med 5%
  • Minskat COGS, med 10%

Efter

Resultat av analys, KPI’er:

  • 5st ejektorer/skift/operatör
  • Minskat antal varianter, ja
  • Minskat COGS, med > 20%
  • Ökad leveransprecision

Dessutom ökad leveransprecision, kapacitet, ökad yield och mindre kassationer. En övergång från två skift till endast dagskift med en ökad kapacitet. Att slippa kvällsskiftet innebär minskade over-head kostnader. Dessutom är man nu riggade för att ta sig an stora leveranser under 2017 och 2018.

Slutord från Berotec

Det är värdefullt för våra kunder när de inser och har förmågan att förstå kraften i konsulter som har rätt värderingar och beteenden för det uppdrag de har. Här på Mycronic har Berotecs förmåga att lyssna in just dessa till en början outtalade behoven och gjort en urvalsprocess som stämmer väl med kundens behov, kultur och värderingar. Berotecs ständiga kvalitetsuppföljningar skapar lugn och ro för kunden i ett kritiskt läge.

Läs om våra andra case

Exempel på områden där CFD kan göra stor nytta

CFD går att tillämpa inom ett brett spektra av områden. För att du ska få en förståelse för…Läs mer

Kan vi slå hål på vanliga myter om CFD?

Det är vanligt att stöta på människor i olika yrkesroller, både inom industrin och i andra branscher, som…Läs mer