Case

Utveckling, tillverkning, installation och driftsättning av specialmaskin för tillverkning på Munters

Utmaning och problembeskrivning

Munters fabrik i Tobo tillverkar produkter för luftavfuktning och befuktning. Munters hade vid tidpunkten då Berotec blev tillfrågade, utmaning i kapacitet och output från den relativt gamla maskinpark man hade.
För att klara av en ökad efterfrågan med ökade leveranskrav stod Munters inför utmaningen att hitta en leverantör som kunde hjälpa till att snabbt och effektivt utveckla, tillverka, installera och driftsätta en unik och helt ny produktionsmaskin.

Kraven på den nya utrustningen var:

  1. Kapacitet skall vara 4ggr. högre än i nuvarande maskin.
  2. Maskinen skall kunna köra dubbel pappersbredd med separering.
  3. Maskinen skall kunna köras i 20m/min.

Lösning

Berotec togs in i projektet genom att göra förstudie på dagens maskinlösning/process för att därefter gå in i en konceptfas för den nya maskinen/processen.
Munters gav efter denna fas Berotec förtroendet att starta utvecklingen av den nya maskinen. Berotec ansvarade fullt för hela projektet; Projektledning, utveckling, programmering, inköp/tillverkning, installation, drifttagning samt utbildning av produktionspersonal.

Resultatet

Berotec levererade an maskinutrustning enligt ett förfinat koncept baserat på den gamla lösningen med:

  • Hög kapacitet (+400%), helt enligt KPI-krav
  • Mindre personal- och underhållskrävande
  • Dessutom erhålls ökad leveransprecision, ökad yield och mindre kassationer.

Lennart Millstål (Manager Operational Excellence, Munters) är mycket nöjd med Berotec. “Det nya maskinkonceptet Berotec utvecklat kommer bli en standard som ska spridas inom hela bolaget” säger Lennart.

Slutord från Berotec

Det är värdefullt för våra kunder när de inser och har förmågan att förstå kraften i konsulter som har rätt värderingar och beteenden för det uppdrag de har. Här på Munters har Berotecs förmåga att lyssna in just dessa till en början outtalade behoven och gjort en urvalsprocess som stämmer väl med kundens behov, kultur och värderingar. Berotec’s ständiga kvalitetsuppföljningar skapar lugn och ro för kunden i ett kritiskt läge.

Läs om våra andra case

Produktutveckling på No Picnic

Problembeskrivning No Picnic är en global designbyrå baserad i Stockholm. För sin kund hade de tagit fram ett…Läs mer

Exempel på områden där CFD kan göra stor nytta

CFD går att tillämpa inom ett brett spektra av områden. För att du ska få en förståelse för…Läs mer