Case

IoT-teknologier förde kunden närmare sina slutanvändare

Utmaning och problembeskrivning

En av våra kunder i tillverkningsindustrin hade insett att deras internationella konkurrenter var på väg att komma ikapp dem tekniskt. Kunden ville ta steg för att kraftigt förbättra sitt erbjudande till återförsäljare och användare.

Lösning

Kunden och Berotec genomförde tillsammans en analys av återförsäljarnas och slutanvändarnas arbetsuppgifter, önskemål och upplevda risker. Analysens resultat visade tydligt att Kunden skulle kunna utveckla sitt erbjudande genom att tillhandahålla en digital tjänst baserad på IoT-teknologier. Det bestämdes att en testversion, en pilot skulle tas fram. Berotec hjälpte Kunden att hitta rätt och stötta i urvalet av app- och backendutvecklare. Vår konsult drev hela projektet, från innovation till utvärdering, tillsammans med Kundens vd. När val av utvecklare gjorts, påbörjades ett intensivt utvecklingsarbete för att hinna göra klart en pilot innan testperioden startade i början av sommaren.

Resultat

Piloten, som bestod både av en app och en webbtjänst blev klar i tid. I den kan slutanvändaren av Kundens produkt se status och övervaka sin egen maskin.
I slutet av sommaren genomfördes en utvärdering tillsammans med utvalda återförsäljare och användare. Insamlad användarstatistik och intervjuer verifierade att vi var på helt rätt spår, tjänsten var verkligen värdefull för användarna.

Tack vare det begränsade testet lärde sig Kunden ännu mer om hur användarna arbetar och hur de vill se tjänsten utformad. Piloten gav med en begränsad insats mycket värdefull information om hur vår kund ska utveckla den fullskaliga produkten. Kunden hade nu möjlighet att komma ett steg närmare sina slutanvändare och projektet har möjliggjort ett sätt för Kunden att lära känna slutanvändarnas behov och beteenden men också gett dem ett sätt att kommunicera direkt med dem.

Läs om våra andra case

Exempel på områden där CFD kan göra stor nytta

CFD går att tillämpa inom ett brett spektra av områden. För att du ska få en förståelse för…Läs mer

Kan vi slå hål på vanliga myter om CFD?

Det är vanligt att stöta på människor i olika yrkesroller, både inom industrin och i andra branscher, som…Läs mer