Case

Kan vi slå hål på vanliga myter om CFD?

Det är vanligt att stöta på människor i olika yrkesroller, både inom industrin och i andra branscher, som har en dålig erfarenhet av CFD simuleringar.

Det kan låta så här:

“Det har gjorts CFD på detta och det funkade inte.

“CFD är alldeles för dyrt.”

“Vårt system är för stort för CFD.”

“CFD resultaten stämde inte alls med erfarenheten eller provning.”

Ofta beror dåliga erfarenheter på följande orsaker:

  • CFD ingenjören eller utföraren har en alltför liten erfarenhet till det problem som ska analyseras.
  • Man har velat simulera “allt på en gång”, i princip ett alltför komplext system för att simuleringen ska kunna ge ett större värde.
  • CFD programmet, då det finns en uppsjö att välja mellan, som används är inte utvecklat eller lämpligt för just det problem som ska analyseras
  • Beräkningskraften, det vill säga tillgängliga licenser och datorkraft, har varit alltför begränsade för att kunna simulera problemet med en tillfredställande noggrannhet
  • Underlaget till simuleringen har varit undermåligt
  • Jämförelsen med provning blir missvisande då man provat och simulerat olika produkter eller driftfall

Lösning

Med hjälp av en erfaren CFD ingenjörer, som har tillgång till både de stora generella CFD programmen och ett superdatorsystem undviker man de flesta fällorna.

Resultat

En erfaren CFD ingenjör kan definiera en projektplan som resulterar i effektiva CFD simuleringar. Med bra och effektiva modeller blir simuleringar praktiskt användbara i produktutveckling och utredningar. Dessutom ökar förutsättningen att tillföra en högre förståelse av hur din produkt eller system fungerar/presterar.

Vad kostar detta? Med dagens effektiva verktyg och kraftfulla hårdvara så går det att bygga upp en simuleringsmodell, som klarar många olika frågeställningar, under cirka två veckors arbete. Med en sådan modell är det därefter enkelt att utvärdera olika “what if” scenarier.

Vill du prata mer om hur man bör jobba med CFD?
Ta gärna kontakt med Fady Ishaq, CFD-expert

Läs om våra andra case

Exempel på områden där CFD kan göra stor nytta

CFD går att tillämpa inom ett brett spektra av områden. För att du ska få en förståelse för…Läs mer

Kan vi slå hål på vanliga myter om CFD?

Det är vanligt att stöta på människor i olika yrkesroller, både inom industrin och i andra branscher, som…Läs mer