Case

Exempel på områden där CFD kan göra stor nytta

CFD går att tillämpa inom ett brett spektra av områden. För att du ska få en förståelse för hur och i vilken typ av projekt listar vi här olika exempel där vår CFD-expert Fady Ishaq varit involverad. Vi pratar gärna mer i detalj, tveka inte att använda oss som bollplank om du funderar på hur du skulle kunna nyttja CFD i din produktion. Hör av dig till johnny.tydal@berotec.se eller direkt till fady.ishaq@berotec.se

Elektronikkylning
CFD simulering av en ECU för att utvärdera hur konstruktionen står sig i ett tufft klimatkrav och vart flaskhalsarna i värmeöverföringen är lokaliserade.

Batterikylning
Fady stöttade utvecklingen av ett batteripack i en dammsugare med hjälp av CFD simuleringar med syfte till att hålla nere temperaturnivåerna men även få en jämn temperaturdistribution i batterierna.

Klimatkomfort
Fady stöttade utvecklingen av klimatanläggningar med hjälp av CFD simuleringar. Analyserna har legat till grund för att förstå hur AC-systemen fungerar och presterar.

Gasblandning i motorer
Med hjälp av CFD simuleringar byggdes man upp en förståelse av hur en förkammare till en gasmotor bör designas för att erhålla en effektiv och robust förbränningen i motorn.

Sprayanalyser
Spraytransporten i en inhalator simulerades med CFD. Syftet med simuleringsarbetet var att komma fram till en design som minimerar agglomerering av droppar samt deponering av dessa i inhalatorn.

Kokning
En CFD modell utvecklades för att simulera kokningen i en target-kammare som ingår i en cyklotron. Syftet vara att med hjälp av simulering skapa sig en förståelse av värmetransporten i systemet för att sedan kunna vidareutveckla produkten.

Vattenkraft
CFD simuleringar har används för att utvärdera olika dammars utflöde vid kritiska vattennivåer. Syftet var att utvärdera ifall dammarna uppfyller säkerhetskraven och vad olika konstruktionslösningar resulterar i.

Vattenrening
Fady stöttade utvecklingen av en ny “air lift pump” med CFD simuleringar. Syftet var att förstå hur systemet skulle designas för att optimera utnyttjandet av luftbubblornas flytkraft till att pumpa och driva ett vattenflöde genom produkten.

Transmissionsanalyser
CFD simuleringarna var till hjälp för att utvärdera hur väl olika konstruktioner i en växellåda fungerade med avseende på kylning och smörjning. Simuleringar utfördes på system och komponenter så som elmotorer, växlar, lager, pumpar och bromsar.

Partikelseparator
CFD simuleringar låg till grund för att öka verkningsgraden av en cyklon för att separera ut metallpulver från den transporterande och kylande inerta gasen.

Aerodynamik
CFD simuleringar användes för att utvärderade den aerodynamiska prestandan av tågmodeller, bussar och lastvagnar.

Kraftvärmeverk
Syftet med CFD analyserna var att designa luft-systemet i värmeanläggningen för att erhålla ett bra bränsle-syreförhållande i eldstaden. Det skulle resultera i en effektiv och ren förbränning.

Vindkraft
Simulering av ett vindkraftverk med vertikal axel. Har med hjälp av CFD simuleringar kunnat bestämma den effektiva genererad effekten vid en dimensionerande vindlast. Moment och krafter på turbinbladen har också kunnat fastställas för vidare strukturanalyser.

Motorrum
CFD analyser av motorrum i bussar, lastbilar och anläggningsmaskiner. Syftet med analyserna är att utvärdera klimatet i motorrummet och prestandan av kylare och fläkt.

Efterbehandlingssystem
CFD simuleringar har tillämpats för att utvärderade turbiner, kompressorer samt avgassystem.

Pappersbruk:
CFD simuleringar av förbränningen i mesaugnar. Syftet simuleringar var att studera hur temperaturer och emissioner påverkades vid bränslebyte från fossil olja till lignin, som är en restprodukt i ett pappersbruk.

Brandsäkerhet:
CFD simuleringar har legat till grund för utformningen av brandskyddet i ett tunnelsystem. I diskussion med brandsäkerhets-experter utvärderades olika brandskydd med hjälp av brandsimulering.

Läs om våra andra case

Exempel på områden där CFD kan göra stor nytta

CFD går att tillämpa inom ett brett spektra av områden. För att du ska få en förståelse för…Läs mer

Kan vi slå hål på vanliga myter om CFD?

Det är vanligt att stöta på människor i olika yrkesroller, både inom industrin och i andra branscher, som…Läs mer