Aktuellt

Lyft din affärsmodell med hjälp av IoT

Publicerad den 10 april 2018 på Di Digital, av Tobias Berg

Många förknippar IoT med de smarta brödrostarna och uppkopplade kylskåpen men det är framförallt i en B2B-relation teknikerna gör störst skillnad. Genom att nyttja IoT lyfter de aktiva företagen sina affärsmodeller och flyttar fram sina positioner. Ett producerande företag som tidigare endast sålt en produkt kan nu ta betalt för värdet och tjänsten som produkten levererar. – Alla produktutvecklande företag måste förstå att morgondagens produkter är uppkopplade. Det är allt för få som påbörjat sitt arbete med smarta uppkopplade produkter, säger Carl Fredrik Kastengren på konsultföretaget Berotec.

Enligt World Economic Forums senaste rapport ligger Sverige i topp tio vad gäller att arbeta effektivt mot en smart industri. Siffrorna blir så pass goda för Sveriges räkning eftersom undersökningen främst innehåller information om våra stora företag. Att merparten av de mellanstora och mindre svenska bolagen ännu inte kommit igång är, enligt Carl Fredrik Kastengren, skrämmande.

– På kort sikt är det många som satsar på IoT för intern effektivisering av sin verksamhet, genom att förenkla och digitalisera sina processer. Det andra stora området handlar om att skapa ett bättre värde för sin kund, förklarar Carl Fredrik Kastengren som är affärsutvecklare och IoT-evangelist på konsultbolaget Berotec.

Just möjligheten att skapa nya värden för kunden pekar Carl Fredrik Kastengren ut som den viktigaste aspekten av IoT. När fler produkter nu blir uppkopplade ökar nämligen möjligheterna att erbjuda skräddarsydda och värdeskapande tjänster. Oavsett om det handlar om bättre underhåll och service eller specialanpassad funktionalitet tror han därför att de flesta tillverkande företag i framtiden kommer lägga större fokus på att sälja tjänster.

Bilindustrin i framkant

Enligt Carl Fredrik Kastengren beror detta på att framtidens kunder inte vill äga en produkt utan hellre vill köpa tjänsten som produkten utför. Dessutom förväntar sig kunderna redan möjligheten att löpande uppdatera sina tjänster genom ny mjukvara.

Bilindustrin har tidigt insett att de måste anpassa sig, både till delningsekonomin och till en affärsmodell som förflyttas mer mot tjänsteerbjudanden. Tesla går i bräschen för de uppkopplade bilarna. Deras bilar är idag utrustade med all hårdvara, redan vid leverans. Kunden har sedan möjlighet att koppla på funktioner i senare skede genom att ladda ner mjukvara.

– En stor förändring som tvingas fram av det här är att den som säljer produkten måste skicka med mer hårdvara än vad de behövt göra innan. Man måste framtidssäkra hårdvaran för att klara av de tjänster som kunden kan komma att önska.

Denna förändring innebär ett helt nytt tankesätt för många tillverkande företag. Om man tidigare fokuserat på att hålla nere hårdvarukostnaden måste man nu fundera på vilken funktionalitet och vilka tjänster som kommer att skapa intäkter efter leverans, och vilken hårdvara detta kräver.

Dessa nya affärsmodeller innebär att företagen måste sudda ut gränsen mellan försäljning och eftermarknad och börja beräkna värdet på produkten utifrån en hel livstid av tjänsteleveranser.

Viktigt att komma igång

Carl Fredrik Kastengren förklarar att de ledande företagen inom allt från transporter och fastigheter till vitvaror och jordbruk redan börjat ställa om till en mer tjänstefokuserad affärsmodell. Att många mindre bolag ännu inte kommit igång beskriver han som skrämmande eftersom de säkerligen kommer hamnar efter.

– Sitt inte på kammaren och fundera utan börja prata med kunder, återförsäljare och användarna av era produkter. Se hur de använder produkterna och om de upplever någon friktion. Tekniken ska underlätta vardagen för kunden och användarna och genom att lyssna lär du dig mycket om deras beteenden och önskemål. Börja nu!

Målet med att börja koppla upp produkterna är enligt Carl Fredrik Kastengren att samla in relevant data från dina produkter. Utifrån den datan kan du sedan lära dig mer om hur produkterna faktiskt används och utveckla produkten och erbjuda nya funktioner och tjänster utifrån vad användarna faktiskt vill ha.

– Ett starkt tips är att skaffa dig långsiktiga partners istället för att enbart jobba med leverantörer. Tillsammans bör ni jobba långsiktigt för att skapa smarta och effektiva lösningar för din kund.

Vill du komma i kontakt med Carl Fredrik?
Hör gärna av dig på 070-547 15 62, carlfredrik.kastengren@berotec.se

Lunch n’ Learn om Artificial intelligence (AI) och Machine Learning (ML), i Linköping

Vi har bjudit in en mycket kunnig föreläsare på AI, ML och DL och hoppas att även du…Läs mer

Emma firar ett år som Affärsledare

Emma Fornander har snart varit Berotecare och Affärsledare i ett år. Tillsammans med Susanne Olwenstam vidareutvecklar hon verksamheten i…Läs mer