Aktuellt

Jämlikhet och mångfald gör att de bästa idéerna vaskas fram

Vad vinner konsultföretag på att arbeta med jämlikhet? De senaste årens forskning visar att jämställdhet, jämlikhet och mångfald främjar företags tillväxt, konkurrenskraft och lönsamhet på massor av spännande sätt. Bolag som tar tillvara dessa framgångsmekanismer får ett försprång.

Svenska och internationella börsnoterade bolag med en hög grad av jämlikhet går remarkabelt mycket bättre än ojämlika sådana – mer än dubbelt så bra, enligt de senaste årens analyser. Forskningen visar också att sambanden mellan jämlikhet och ekonomisk framgång blir allt starkare. McKinsey-institutets analys år 2014 visar att företag med jämn könsfördelning var femton procent mer sannolika att överskrida den genomsnittliga lönsamheten än ojämställda företag. Enligt 2017 års statistik har den siffran stigit till 21 procent.

Farlig rekrytering

Det finns flera skäl till att jämlika företag går bättre än andra. Några är kopplade till rekrytering. Chefer tenderar att anställa personer som liknar dem själva. Inom mansdominerade sektorer innebär det att män rekryterar andra män med snarlika intressen och erfarenheter. I förlängningen leder det till homogena grupper där skadliga normer kan få fäste. När konkurrensen om nytänkande topptalanger hårdnar blir likriktade arbetsplatser med en unken jargong, informella hierarkier och begränsande normer snabbt oattraktiva. Ojämlika företag får allt svårare att rekrytera, medan jämlika företag uppfattas som attraktiva arbetsgivare.

Större innovationskraft och lösningsförmåga

Medarbetare och chefer i jämlika företag presterar dessutom bättre. Studier visar att vi förbereder oss mer inför möten med en diversifierad grupp, där vi förväntas samarbeta med personer av olika kön, etniciteter och bakgrunder. I grupper där informella hierarkier styr vilka som kommer till tals och tas på allvar kan vi inte använda vår fulla kreativitet på samma sätt. Företaget går då miste om kompetens och resurser. Diversifierade grupper där jämlikhet råder förmår ta vara på fler perspektiv och stöta och blöta dem mot varandra. Effekten blir att diversifierade grupper har större sannolikhet att hitta svaret på ett problem och fatta välgrundade beslut. Jämlikhet gör alltså att de bästa idéerna vaskas fram.

Jämlikhet på Berotec

Berotecs styrelse består till hälften av kvinnor och vi arbetar aktivt för att öka vår mångfald. Vill du veta mer om det arbetet, kontakta gärna vår Operativa Ledare Carin Gustafsson.

Av: Emmie Särnstedt

Källor: http://jamstalldafonder.se/nyheter/jamstalldhet-lonar-sig
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters
https://blogg.avanza.se/hemberg/2016/09/01/jamstallda-bolag-dubbelt-sa-bra/
http://vdtidningen.se/arets-mest-attraktiva-arbetsgivare-utsedda/
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/delivering-through-diversity
http://www.allbright.se/nyheter/2015/11/26/7-anledningar-varfr-bolag-br-bli-jmstllda

Maria-Therese Lindefors, ny Affärsledare i Stockholm

Vi är otroligt glada över att Maria-Therese Lindefors stärker upp Affärsledarteamet på Stockholmskontoret. Hon har tidigare varit konsultchef…Läs mer

Att bemöta och gynnas av den höga personalomsättningen i konsultbranschen

Kompetensbristen bidrar till en hård fight om de duktiga konsulterna och personalomsättningen har länge varit hög i branschen…Läs mer