Aktuellt

Inlägg i debatten om gigekonomin – Det gäller att giga smart

Gigekonomin debatteras flitigt och tidigare i oktober släppte Skandia siffror på hur svag privatekonomin som pensionär kan bli för gigarna. Bland annat DN skrev om ämnet i artikeln ”Tillfälliga uppdrag kan bli en pensionsfälla” av Dan Lucas. Vi menar istället att både privatpersonen och samhället i stort har mycket att vinna på den nya arbetsmarknaden och ser ljust på framtiden för gigare. 

I artikeln målar Lucas upp den nya formen av arbetsmarknad, gigekonomin, som en fara för gigarnas privatekonomi och framförallt för deras pensionen. I artikelns exempel får en jurist 3,7 miljoner kronor mindre i samlad pension för att han gått över till att vara gigare istället för anställd med ca 65.000kr i månadslön. Vi hävdar att det inte alls behöver vara så, istället finns många fördelar, både ekonomiska och för samhället i stort, att gigekonomin växer.

Exemplet är missvisande av flera anledningar. Personer som redan är etablerade på arbetsmarknaden men går över till att vara en del av gigekonomin gör i 43% av fallen det p.g.a. av att de vill tjäna mer pengar (Manpower Groups undersökning okt. 2017). Ofta är förtjänsten från arvoden högre än lön, eftersom ingen tar delar av kakan, utan hela summan går till konsulten/gigaren. Inom ramen för gig handlar det även om att vara egenföretagare. Väljer man att driva bolag i någon form har man också ett ansvar. Ansvaret innefattar att ta hand om sin egna ekonomi. I arvodet ska rymmas även sparande och annat som en anställning ger, exempelvis friskvård och försäkring. Annars är arvodet fel uppskattat.

Att måla upp gigekonomin och möjligheten till tjänstepension som motsättningar är ignorant. Enligt Pensionsmyndigheten har 9 av 10 anställda tjänstepension idag, det betyder att inte alla anställda har den förmånen och att det är upp till varje gigare att välja klokt för sin egen framtid. Är man inte beredd att göra det kanske man inte heller ska giga. I takt med att antalet gigare växer, växer även plattformar och nätverk för att gigaren inte ska behöva stå ensam, att få hjälp med både sälj- och företagarfrågor. De som använder tjänster där man kan fakturera utan bolag, har alltid möjlighet att göra avsättningar för pensionen.

Riktmärket för tjänstepensionen är 4,5% av lönen. Företagen använder oskattade pengar för att spara i tjänstepension, vilket gör det till en ”billig” sparform för företagaren. En stor fördel för egenföretagaren är att denne själv bestämmer summan och även kan öka sparandet under de perioder det finns medel för det. Sådan flexibilitet har ej en anställd.

9 av 10 svenskar kan tänka sig att giga (Manpower Groups undersökning i okt. 2017). Trenden kommer inte gå att stoppa, fler vill ha friheten i att vara egen och de yngre generationerna har än större krav på flexibilitet och självbestämmande i sin arbetssituation. Väljer man, som i exemplet med juristen, att hoppa av en anställning när man redan är etablerad på arbetsmarknaden är chansen stor att man bildar ett aktiebolag. Det gäller att hålla denna grupp åtskild från dem som gigar vid sidan av studier eller heltidsarbete. De sistnämnda använder gigandet för en extraförtjänst under en kort period av livet, pensionen blir knappt påverkad. Uppdragen kan för dem även vara ett steg in på arbetsmarknaden.

För studenter ger gigekonomin möjlighet att redan under studietiden få arbetserfarenhet och på så sätt bidra till det svenska samhället. Många av våra pensionärer som gått den ”trygga” vägen behöver idag komplettera sina pensioner för att få det liv man önskar, gigekonomin skapar dessa förutsättningar! Att dela resurser mellan verksamheter och säkerställa att individer med tillväxtkritisk kompetens endast arbetar inom sitt område, är lösningar för att minska kompetens- och resursbristen som råder. Även här ger gigekonomin förutsättningar för att få det att fungera i praktiken. Undersökningar (Mary Meeker’s Internet Trends Report 2018) visar också att frilansare/gigare är bättre på att kompetensutveckla sig själva, en förutsättning för att kunna bidra optimalt på en arbetsplats.

Trenden behöver mötas upp av resterande delar av samhället. Försäkringbolag och banker m.fl. behöver se över sina existerande strukturer. De behöver kunna bemöta den nya arbetsmarknaden för att säkerställa sin utveckling och tillväxt. Arbetsförmedlingen på Gotland blev först i landet med en egen sektion för gigekonomin. Fler är att vänta!
Det gäller att giga smart, då har man möjlighet att få ut det bästa av den nya arbetsmarknaden; personlig utveckling, frihet och en trygg ekonomisk situation.

Av:
Håkan Mildh Svensson, grundare av Berotec (Sveriges troligen största samling gigare)
Helena Torhage, marknadsansvarig Berotec (Sveriges troligen största samling gigare)
Johan Elfsberg, grundare av GigNation (En marknadsplats för frilandsgigs)

Så kan gig-ekonomin bidra till bättre hälsa och välbefinnande

Fenomenet med egenföretagande konsulter ökar. Många höjer dock ett varningens finger och oroar sig för att otrygga arbetsformer,…Läs mer

Konsultpodden LIVE! Titta eller lyssna på vår säsongsavslutning

Efter en säsong av Konsultpodden har vi dels bestämt oss för att fortsätta i höst, dels gjort en…Läs mer